Meno grožis yra tiesoje

2018-06-26 | Kategorija: Susitikimai

Dailininkai R. Balinskas, L. Puipienė, A. Šaltenis ir E. Rakauskaitė bei galerijos šeimininkė L. Judickaitė. Editos Mikelionienės nuotr.

Netoli tilto per Agluoną, „Portfolio“ meno galerijoje-kavinėje, atidaryta Lietuvos ir Prancūzijos menininkų paroda „Susitikimas ant tilto“. Iš aštuonių savo darbus parodoje eksponuojančių menininkų, į atidarymą atvyko keturi. Pristatę parodą, menininkai pakvietė biržiečius pažaisti. Žaidimas atskleidė, kuriam menininko darbui simpatizavo daugiausiai parodos lankytojų.

Į parodos atidarymą atvykę dailininkai Arvydas Šaltenis, Edita Rakauskaitė, Lilija Puipienė, Romualdas Balinskas negailėjo komplimentų galerijai ir jos šeimininkei Lijanai Judickaitei: tokios galerijos gali pavydėti ir Vilnius.

Lijana sakė, jog pati šį kartą jaučiasi kaip svečias: mat prie paveikslų eksponavimo nė piršto nepridėjo. „Arvydas Šaltenis pirmą kartą man ranką paspaudė, kai įteikė Vilniaus dailės akademijos diplomą, o dabar pasisveikinime antrą kartą“, – juokavo Lijana. Nors ranką spaudė, tačiau nuo parodos eksponavimo – nušalino: „Kai pasitikėjimas išaugo, leido pakabinti parodos anotaciją. O po to sakė, kad galerija profesionali, nes joje yra vinukų ir plaktukas“, – juokavo Lijana.

Šios parodos kuratorė – dailininkė Edita Rakauskaitė. Biržai parodai – penktoji stotelė. Ir sutapk taip – „Susitikimai ant tilto“ – galerijoje šalia tilto. Parodos idėja gimė plenere Nidoje. Menininkė Edita susirašinėjo laiškais su plenero dalyviu prancūzu Isidore Krapo. Jis ir pasiūlė surengti bendrą parodą. Pirmoji paroda buvo atidaryta „Arkos“ galerijoje Vilniuje. Po to – Prancūzijoje. Anot E. Rakauskaitės, tai yra bendravimas, o ne formali paroda. Ypač prancūzus menininkus džiugina tai, kad jų darbai keliauja po Lietuvos miestelius.

Arvydas Šaltenis pasakojo, jog prancūzo menininko Isidore Krapo studijoje Prancūzijoje iškabinti visų Lietuvos kunigaikščių portretai. Prancūzų menininkas parodai sukūrė lietuviškąjį Vytį – vaiskiai žalių spalvų kaip ir mūsų šalis. A. Šaltenis sakė, jog šio autoriaus paveikslai labai ryškių spalvų, fovistiški.

A.Šaltenis žiūrovams pristatė ir kitų menininkų darbus. Prancūzas Christophe Masse – teatrališkas ir mįslingas. Franck Garcia – džiazuojantis, filosofuojantis savo darbuose menininkas.

Arvydas Šaltenis parodoje eksponuoja muzikologo Vytauto Landsbergio portretą, kai jis dar nebuvo politikas. Taip pat peizažą iš savo tėviškės Utenos.

Lilijos Puipienės darbas iš ciklo „Ženklai“ – pastelinis, architektūrinis, atskleidžiantis vieną iš sakralinių erdvių.

Autorė pasidžiaugė, jog jos proseneliai kilę iš Biržų, o tėtis čia leisdavo vasaras. Jei nueitų į senąsias kapines, rastų ten palaidotų giminių kapus.

Iš Biržų kilęs ir dar vienas parodos autorius – Raimundas Gailiūnas. Jis į parodos atidarymą atvykti negalėjo.

Įspūdingi Arvydo Balinsko darbai. Ypač didelio lankytojų dėmesio sulaukė jo „Bučinys“. Autorius sakė, jog visi motyvai jo paveikslams atkeliavo iš vaikystės.

Editos Rakauskaitės darbai – minimalistiniai. Autorė pasakojo, kaip gimė jos darbai. Vienam iš jų temą padiktavo gelbėjimosi ratas. Menininkė viešėjo Prancūzijoje, Bordo mieste. Šventė savo kolegos dainininko Isidore Krapo jubiliejų ir sumanė nupinti vainiką. Ir staiga akis užkliuvo už raudono gelbėjimosi rato. Kitame autorė paveiksle – sapnas.

Arvydas Šaltenis kalbėjo, jog menininkui yra svarbiausia nemeluoti. Per laiką kūryboje pasimato dirbtiniai cirkai. Melas – lygu destrukcija: „Grožis gali būti melagingas, tiesa yra grožis“, – kalbėjo menininkas.

Žaidimo laimėtojas dailininkas Raimundas Balinskas. Jį sveikina Arvydas Šaltenis. Editos Mikelionienės nuotr.

A.Šaltenis pakvietė pažaisti: parodos lankytojai turėjo įsivaizduoti, kad galerijoje kyla gaisras ir nuspręsti, kurį vieną iš paveikslų gelbėtų. Nuomonę pasakė ir suaugę parodos lankytojai, ir vaikai, ir patys menininkai. Balsai pasiskirstė labai įvairiai. Tačiau didžiausias būrys parodos lankytojų pirmiausiai gelbėtų Romualdo Balinsko darbus.

Lijana Judickaitė padėkojo dailininkams už parodą Biržuose ir dovanojo krepšelius braškių. Svečius pasveikino ir rajono meras Valdemaras Valkiūnas ir vicemerė Irutė Varzienė.

Galerijos šeimininkės Lijanos Judickaitės padėka parodos kuratorei Editai Rakauskaitei. Editos Mikelionienės nuotr.

Tie, kurie neatvyko į parodos atidarymą, jos apžiūrėti gali užsukti dabar. O besimėgaudami kavos puodeliu iš galerijos kavinės, išsirinkti savo paveikslą, kurį pirmiausia gelbėtų iš gaisro.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.