Medžio žaismas ir kolekcijos

2018-06-26 | Kategorija: Susitikimai

Parodos autoriai Viktoras Mirošničenko ir Algirdas Garbauskas. Janinos Bagdonienės nuotr.

Trečiadienio pavakarę į Vabalninko bendruomenės namus rinkosi vabalninkiečiai – į tautodailininko Viktoro Mirošničenkos ir kolekcininko Algirdo Garbausko parodos pristatymo šventę. Nors ir skirtingi pomėgiai, tačiau parodoje jie puikiai derėjo.

Žmonių prisirinko daug, erdvioje bendruomenės namų ekspozicijų salėje visi ir nesutilpo, tad nemažas būrelis kalbų klausėsi ir savo eilės  apžiūrėti parodą laukė koridoriuje.

Parodos autorius pristatė, apie jų darbus kalbėjo Danutė Brazdžiūnienė.

Viktoro Mirošničenkos darbai žavi fantazija ir kruopštumu. Janinos Bagdonienės nuotr.

Viktoras Mirošničenko – pagal gyvenamąją vietą buvęs vabalninkietis, dabar – panevėžietis, širdimi – visada Vabalninko žmogus. Beje, ir Vabalninko bendruomenės narys, aktyvus pagalbininkas. Parodai V. Mirošničenko pristatė nedidelę dalį savo darbų, nes kiti, juokavo autorius, išsivaikščiojo po žmones dovanoms. Pats tautodailininkas su šypsena pasakojo, kad pirmą medžio kūrinį bandęs sukurti penktoje klasėje: visi drožia, ko jis neišdroš… Tik savo bandymu teko nusivilti. Bet pomėgis drožti nuo šios nesėkmės neišblėso. Per kelis dešimtmečius V. Mirošničenko išbandė įvairius stilius, įvairų medį. Anot drožėjo, kiekvienas medis turi savo raštą, pasiūlo vieną ar kitą darbo stilių. Neseniai išbandęs graikišką riešutmedį pats nustebo, kokių įspūdingų spalvų gali turėti medis. Dalyvavo daugybėje parodų, 2000 m. tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu.

Parodos lankytojai grožėjosi V. Mirošničenkos darbais, o jų raštai, pynės ne vieną žvilgsnį klaidino ir stebino: kaip galima iš medžio išpinti tokius ažūrinius raštus, suteikti įvairiausias formas…

Algirdo Garbausko kolekcijomis domėjosi visi, bet vyrams labiausiai rūpėjo vyriška ekspozicija. Janinos Bagdonienės nuotr.

Algirdo Garbausko vabalninkiečiams pristatyti gal ir nebereikėjo: juk visi pažįsta buvusį technikumo dėstytoją, mokytoją-ekspertą, krašto metraštininką, fotografą, knygų apie Vabalninko kraštą sudarytoją ir autorių, Vabalninko kultūros ir istorijos fondo kūrėją ir narį, dainininką, šokėją, giedotoją, svarbiausio Vabalninko krašto apdovanojimo – „Lino žiedo“ žymens laureatą. Bet šįkart svarbiausias buvo A. Garbausko pomėgis kolekcionuoti, kuris sustiprėjo Latvijoje, kai karininku tarnavo armijoje ir kartu tarnavę latviai pasirodė esą kolekcininkai.  „Kolekcionavimas, – kalbėjo Algirdas Garbauskas, – tai ne tik įdomių dalykėlių rinkimas“. Tai ir jų sisteminimas, domėjimasis, kodėl, kada, kaip šis daiktas gimė. Kolekcijos gali puikiai atspindėti ir šalies, įmonės istoriją, svarbų įvykį ar reiškinį, liudyti apie šalies gamtos turtus ir pan. Tarkim, lietuviškų pašto ženklų kolekcija, kurią A. Garbauskas rinko kelis dešimtmečius (pašto ženklus iki karo rinko ir jo mama, tik per karą ši kolekcija dingo).

Algirdas Garbauskas pristatė dar vieną pomėgį – iš šiaudų pinti skrybėles. Savo pintomis skrybėlėmis jis yra papuošęs ne vieną vabalninkietį, visą Balio Sruogos gimnazijos šokėjų kolektyvą. Su skrybėle pozuoja A. Garbauskas ir jo bendramintė kupiškėnė Janina. Janinos Bagdonienės nuotr.

Parodoje A. Garbauskas pristatė tik mažą dalelę savo kolekcijos kaip liudijimą, kokiomis sritimis jis domisi kaip kolekcininkas: pašto ženklai, alaus etiketės ir kamšteliai, monetos ir kt. Parodos pristatymo proga A. Garbauską aplankė ir sveikino kupiškėnės bendramintės Janina ir Aldona, tvirtindamos, kad būtent Algirdas jas užkrėtė kolekcionavimo virusu ir nuo jo išgyti jau neįmanoma net brandaus amžiaus sulaukus…

Parodos autorius sveikino gausus būrys pirmųjų lankytojų. Janinos Bagdonienės nuotr.

Parodos autorius sveikino vabalninkiečiai, jų šeimų nariai, bendruomenės vadovai. Į parodos pristatymą atvyko šiuo metu nuolat Vilniuje gyvenanti tautodailininkė Vitenė Repšienė, kuri džiaugėsi galimybe pabendrauti su savo krašto žmonėmis ir nuoširdžiai sveikino parodos autorius. V. Mirošničenkos darbus profesionalo žvilgsniais galėjo vertinti, autorių sveikino du vabalninkiečiai tautodailininkai – Vydas Vareika ir Vidas Jatulevičius.

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Tags: , ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.