Antrasis festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas

2018-06-25 | Kategorija: Kaimynai

Birželio 30 d. (šeštadienį) 17 val. Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai) antrasis festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas „Tikėjimo Garsai“. Dalyvauja – Dr. Charles Hulin (fortepijonas, JAV). Programoje – L.V. Bethoveno, F. Listo, K. Debiusy muzika ir žodžiai iš Šventojo Rašto. Koncertas nemokamas!

Dr. Č. Hulin yra baigęs Peabody konservatoriją ir prestižinę Džulijardo meno mokyklą. Jis domisi muzika, kaip dvasingumo dalimi bei koordinuoja Lasker vasaros muzikos festivalį – krikščionišką sąskrydį klasikinės muzikos muzikantams. Jis surengė daug koncertų JAV, taip pat koncertavo piligriminių kelionių metu Italijoje bei Škotijoje. Dr. Č. Hulin pats kuria muzikines kompozicijas; yra parašęs fortepijono studijų programą, besiremiančią istorijomis iš Šv. Kolumbos gyvenimo. Šia muzikine programa vadovaujamasi Pietryčių universitete Leiklende, Floridoje, kur jis vadovauja Muzikos departamentui.

Festivalio programa

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.