Vėliavos ant griūvančių medinukų

2018-06-22 | Kategorija: Krašto naujienos

Editos Mikelionienės nuotr.

„Biržiečių žodžiui“ paskambinęs skaitytojas stebėjosi: nejaugi Kęstučio gatvės medinių daugiabučių gyventojai patys sumanė ir savo lėšomis pasikabino Biržų miesto vėliavas? Pašnekovo nuomone, baltos vėliavos su kunigaikščių Radvilų ereliu atrodo keistokai ant sukrypusių medinių daugiabučių su išpuvusiais langų rėmais – vėliavomis problemos neužmaskuosi.

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių vyr. specialistė Jurgita Bruniuvienė sakė, jog pakabinti vėliavas Biržų mieste iniciatyvos ėmėsi rajono meras Valdemaras Valkiūnas ir bendrovė Biržų butų ūkis. Bendrovė savo lėšomis prie namų pritaisė  stovus vėliavoms. Mieste buvo pakabinta 30 Biržų vėliavų, tarp kurių – ir Kęstučio gatvės mediniai daugiabučiai. J. Bruniuvienė sakė, jog prie vėliavų savo lėšomis prisidėjo ir gyventojai. Vėliavų liko ir rezerve, nes baltas audinys greitai sudulka ir apsineša suodžiais, kuriuos išskalbti sunku. Tad vėliavas bus galima pakeisti naujomis.

„Biržiečių žodžiui“ teko išgirsti ir kitokią, nei redakcijai skambinusio piliečio, nuomonę. Vienas svečias, ne biržietis, taip nustebo pamatęs vėliavomis nukabinėtus miesto namus, kad pats sumanė įsigyti Biržų vėliavą.

 

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.