Vantų paslaptys

2018-06-22 | Kategorija: Palėpė

Lukas Kalninis moko „Sėlos“ muziejaus direktorių Gintarą Butkevičių rišti vantą. Editos Mikelionienės nuotr.

Kirkilų amatų centre šeštadienio popietę šio centro vadovas Lukas Kalninis mokė teisingai rišti vantas ir atskleidė daug įdomių dalykų pirties mėgėjams.

Lukas Kalninis – Pirties akademijos studentas. Kas yra Pirties akademija? Tinklalapyje pirtis.lt ji pristatoma taip: „Pirties akademijos veikla prasidėjo ankstyvą 2003 m. pavasarį, impulsą jai suteikė domėjimasis Lietuvos liaudies tradicijomis, sveiku gyvenimo būdu ir kažkoks penktas pojūtis, kuris sakė, kad turi egzistuoti būdas atpalaiduoti šiuolaikinį žmogų, nors trumpam suteikiant jam pirmapradės harmonijos ir vienybės su gamta jausmą. Siekiant, kad informacija apie pirtį pasiektų kiekvieną besidomintįjį buvo sukurtas tinklapis www.pirtis.lt, pradėti rengti pirties kultūros seminarai, pirmieji Lietuvoje pirties meistriškumo kursai, seminarai Lietuvos kaimo turizmo savininkams, pirties šventės. 2005 m. rudenį buvo įkurta viešoji įstaiga „Pirties akademija“, suteikusi šiai visuomeninei veiklai oficialų statusą“. Tad šios akademijos studentas tampa tikru pirties tradicijų žinovu.

Lukas Kalninis vantų rišimo pamokos dalyvių laukė pasiruošęs: pripjovė beržo, klevo, ąžuolo šakelių vantoms rišti. Nors į pamoką susirinko nedaug pirties mėgėjų, tačiau klausimų Lukui turėjo.

Kai beržo šakos viršūnė sumedėja, laikas rišti vantas. Birželis – tam tinkamas laikas. Ąžuolo, liepų vantas rišti tinka antroje liepos pusėje, rugpjūčio pradžioje. Vienas pamokos dalyvis atskleidė, jog itin kvapnias vantas pavyksta surišti iš obelų ūglių, kurias paprastai išgenime.

Luko vanta – pavyzdinė. Gražiai sudėta, apvali. Lukas sako, jog vanta formuojama pagal lapelių viršūnes. Iš pradžių iš stambesnių šakelių dedamas karkasas, o liaunesnėmis šakelėmis jis apdedamas. Kotas paliekamas toks, kad galėtum suimti plaštaka. Vanta rišama siūlu, o ne plastmasiniais segtukais. Tokiu segtuku vanojantis pirtyje  galima sužeisti odą.

Pirtininkai domėjosi, ar vantas rišant reikia žvelgti į mėnulį. Lukas sakė, jog į mėnulį  jis nesižvalgo. Tačiau pridūrė: vanta stebuklinga bus tuomet, jei ją riši per pilnatį ir paliksi laukuose energijos sugerti.

Ar tą pačią vantą galima naudoti antrą kartą? Ar vantoje dar bus likę energijos? Jei pirmoje pirtyje vanta neatsiplaka, galima ją paimti ir į kitą pirtį.

Surištos vantos džiovinamos. Kaip tai padaryti teisingai? Vantas tinka džiovinti tamsiame kambarėlyje, kur nėra staigių temperatūros svyravimų, ne per didelė ventiliacija. Vantos džiovinamos iki dviejų savaičių. Jas reikia pavartyti, pakalbinti, o išdžiuvusias sandėliuoti palėpėje.

Šaldymui ruošiama vanta. Editos Mikelionienės nuotr.

Tačiau vantos ne tik džiovinamos, bet ir sūdomos, šaldomos. Ypač gerai šaldyti aromaterapines vantas: su liepų žiedais, melisa, mėta, vingiorykšte, ievų vantas ir t. t. Vantas galima puošti ir bijūno žiedais – puikiai tinka pirty. O kadagio vantas reikia nuplikyti ir gerai į gultą padaužyti. Tačiau aromaterapines vantas reikia naudoti atsargiai, nes žmonės gali būti alergiški.

Ar būna vyriškos ir moteriškos vantos? Moteriškesnės – liepų, drebulės vantos, tačiau viskas priklauso nuo pirtininko.

Lukas sakė, jog pirtyje temperatūra turėtų būti 60 laipsnių, drėgmės – šiek tiek daugiau. Karščio pojūtį pirtyje suteikia garas, nors jis temperatūros nepakelia. Šalia akmenų krosnies reikėtų pastatyti  vandeniu užpiltų eterinių aliejų, aviečių ar kitų žolių. Eterinių aliejų Lukas nepatarė pilti ant akmenų.

Periodinio kūrenimo krosnis geriausiai tinka pirtyje. Pakūreni 3–4 valandas, duodi subręst akmenims ir gali vanotis. Akmenis geriausiai naudoti iš žvyryno, ką tik atkastus. Paviršiniai akmenys greičiau skyla. Dėl temperatūros svyravimų tiktų akmenys iš upės, tačiau jų tiek daug nepririnksi.

Ar gerai pirtyje išgerti alaus? Pirties akademijos nariai to daryti nepataria. Pirtis žmogaus organizmą apkrauna taip, tarsi bėgtum krosą.  Luko nuomone, alaus išgerti po pirties galima.

O ar gerai žmonės daro sporto klubuose, kai po fizinio krūvio skuba į pirtelę? Lukas juokėsi: sporto klubo pirtis jis vadino džiovyklomis.

Pamokos dalyviai namo išsivežė savo pačių surištų vantų.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.