Ar baugina sausra?

2018-06-22 | Kategorija: Tema

Biržų krašto dar neapėmė stichinė sausra, bet birželio 17 dieną jau pasiektas pavojingas meteorologinis reiškinys – sausringas laikotarpis. Jis fiksuojamas 27 savivaldybėse, tarp kurių ir Biržų rajonas. „Biržiečių žodžio“ pašnekovai dalinasi savo pastebėjimais.

 

Gabrielė GRICIŪNAITĖ, būsima veterinarijos gydytoja:

Gyvename Biržuose. Sode turime kelias senos kartos ankstyvos veislės vyšnaites. Netręšiame, nepurškiame, natūraliai auginame. Uogos ekologiškos. Vasara karšta, uogos prinoko anksčiau nei pernai. Pati priskyniau. Nesu sodininkė, bet pastebėjau: uogos byra. Nežinia, ar vėjas jas išpurto, ar karščiai turi įtakos. Prisiskyniau ir atsinešiau uogų į turgų. Prašau po 2 eurus už litrą. Žmonės labai domisi ir stebisi, kad taip greit šiemet uogos prinoko. Praėjusiais metais irgi turguje prekiavau vyšniomis. Atrodo, vėliau, po Joninių. Vyšnias žmonės perka. Tiek tų vyšnių. Šeštadienį dar turėsiu ir sezonas bus baigtas.

 

 

Roma PUGŽLIENĖ, daržininkė iš Būginių:

Vakar pabandėm kasti bulves. Ašaros. Praėjusiais metais bulvės buvo didesnės ir derlius trigubai geresnis. Bulvės mažos, trūksta drėgmės. Juk jų neprilaistysi. Lauke laistome tik morkas, kopūstus. Jų ploteliai maži. Akivaizdu: derlius šiemet bus menkesnis. Bet kainų juk nesukelsi. Branginsies, pirkėjai praeis pro šalį. Rinksis atvežtines, pigesnes daržoves.

 

 

Rita GRIGAITIENĖ, bitininkė iš Tamošiūnų:

Man metai puikūs. Bityne 41 bitučių šeima, jau per daug. Kai kurios šeimos labai stiprios ir darbščios. Iš kai kurių avilių medų jau ketvirtą kartą ėmiau. prikopinėjau daugiau negu pernai tuo pačiu metu. Kaip bus toliau, neaišku. Jeigu sausros tęsis, augalai nektaro nebeduos, bus prasčiau. Kadangi prognozės neaiškios, tai ir medaus kaina nekrenta: 6 eurai kaip ir praėjusiais metais.

 

 

 

 

Laimutis BARADINSKAS, gėlininkas iš Mieliūnų:

Bulves kaupiau ir atkreipiau dėmesį: dirvos viršus sausas, bet giliau 10–15 cm dar drėgna. Drėgmės užtenka ir kopūstams. O šiltnamiuose gėles laistome dažniau. Ir purškiame jas nuo kenkėjų. Kiekvieną savaitę, nes puola baltasparniai, erkės.

Žmonės klausia, kokias gėles per sausras kapinėse sodinti. Iš atsparesnių – gazanijos, jūros žvaigždės, pilkasis viržis. Apskritai visos gėlės tinka, tik bėda, kad mes jas permylime ir perlaistome. Ypač begonijas, spriges. Neišsigąskime, jeigu ir apsvils lapeliai. Vienas žiedelis nukris, pražys kitas. Reikia leisti gėlei apvysti. Per sausras kapinėse gėles reikėtų sodinti tankiau. Jos uždengia kapą, pernakt prisigeria drėgmės. Jeigu gėlės susodintos rečiau, saulė žemę įkaitina, išdegina – gėlės skursta.

 

Romualdas ŠIDLA iš Būginių:

Nieko nebeturime, viską perkame. Uogos išbyrės be laiko. Neprisirpusios, dar žalios. Žolę ūkininkai nusipjovė, bet atolo nėra, visur išdegę plotai. Atolo nebus, kur gyvulius ganys? Blogai su ganyklomis. Žmonės dejuoja: žemė tiek išdžiuvusi, kad karvei kuolo įkalti nebeįmanoma. Mažai žolės karvėms, menksta ir primilžiai. Reikia laistyti ne tik daržoves šiltnamiuose, bet ir laukuose. Pažįstamas kaimynas ūkininkas statinėmis vandenį į bulvių lauką gabena ir leidžia į vagas. Nebus ir javų derliaus. Grūdą sutrauks be laiko. Jeigu užlytų, gal dar viskas atsigautų.

*

Turguje kalbinti kai kurie braškių prekiautojai prisipažino: braškių sezonas artėja į pabaigą. Kai kurie Širvėnos seniūnijos ūkininkai grūdinių kultūrų augintojai kalbėjo: žieminiai kviečiai, miežiai pusė bėdos, varpos didelės, jeigu lietaus užlis derlius bus neblogas.

Turguje šį ketvirtadienį pasirodė pirmosios mėlynės. Ir greit nuo prekystalių dingo. Uogautojos pasakojo: mėlynės rinktos Latvijos miškuose. Jeigu praėjusiais metais per 5 valandas pririnkdavo mėlynių kibirą, tai šiemet tik 6 litrus. Viena moteris rodė sudžiūvusius uogienojus. Ruduoja ne pavieniui, bet išdegę ištisi plotai. Šiemet mėlynės smulkesnės, bet saldesnės nei praėjusiais metais. Už litrą – 5 eurai.

*

„Biržiečių žodžio“ kalbintas Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius pasakojo: kaip šių metų sausra atsilieps derliui, prognozės įvairios ir prieštaringos. Nuo 3 proc. padidėjimo iki 20 proc. sumažėjimo. Daug kas priklauso nuo dirvožemio struktūros, sėjos laiko, regiono. Pasak S. Staškevičiaus, sausra labiausiai baugina Papilio krašto ūkininkus. Jų laukuose dirvožemiai lengvesni.

Valstybinės miškų urėdijos Biržų regioninio padalinio miško želdinių ir miško apsaugos inžinierius Egidijus Skuolis „Biržiečių žodžiui“ tvirtino: Biržų girioje fiksuojama IV gaisringumo klasė. Pageidautina, kad žmonės būtų supratingi, jeigu nebūtina vengtų išvykų į miškus. Rekomenduojama iškylas į gamtą atidėti palankesniam metui. Kad ir kaip saugiai elgsimės miško poilsiavietėje, ugnies kibirkštis nejučia gali nuskristi į šoną ir įžiebti ugnį. Pasvalio rajone gaisrus miškuose tekę gesinti du kartus.

Pašnekovus kalbino ir fotografavo Regina VAIČEKONIENĖ

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.