Paskaita apie Vasario 16-osios Akto signatarą Jokūbą Šerną ir koncertas „Giedu Tau, Dieve, ir Lietuvai“

2018-06-18 | Kategorija: Renginiai

Birželio 23 d. (šeštadienį) 17 val. Biržų pilies rūmuose (Bibliotekos salėje) renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Pranešimas apie Vasario 16-osios Akto signatarą Jokūbą Šerną. Pranešimą skaitys Kovo 11-osios Akto signatarė Irena Andrukaitienė.

„Giedu Tau, Dieve, ir Lietuvai“. Koncertuos Daiva Palionienė ir Sigitas Krasauskas.

Renginio trukmė 1 val. 30 min.

Įėjimas laisvas.

Kviečiame dalyvauti.

Renginį organizuoja Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia – Sinodas

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.