Savaitgalį Pakruojo dvaras pavirs XIX a. madų sostine

2018-06-13 | Kategorija: Kaimynai

M.Mikulėno nuotr.

Birželio 16 dieną, šeštadienį, Pakruojo dvaras ne tik alsuos jam įprasta XIX a. atmosfera, puoselės to laikmečio gyvenimą ir tradicijas, tačiau pavirs ir tikra XIX a. madų sostine. Būtent čia šurmuliuos festivalis „Pakruojo dvaras – XIX a. madų sostinė“, kviesiantis išvysti ir pažinti, kaip tuo laikmečiu rengėsi bei puošėsi žmonės.

Savaitgalį lankytojų dvare laukia išskirtinis vaizdas – jie ne tik bus kviečiami patys pasipuošti senoviniais aksesuarais, drabužiais, tačiau ir savo akimis išvysti ant podiumo demonstruojamus unikalius, pagal senovinius paveikslus, iliustracijas atkurtus XIX a. dvaro kostiumus, apatinius, aksesuarus bei papuošalus. Čia į bendrą vaizdą įsilies ir šiek tiek vėlėsnis laikotarpis – tarpukario moterų apatinių mados bei jų pristatymas. Šias tendencijas į dvarą atveža Gabija Mauliūtė, kuri atvėrusi istorinių eksponatų klodus, pasitelkusi profesionalius drabužių konstruktorius ir siuvėjus sukūrė nedidelę, tačiau itin įdomią kolekciją jau sulaukusią nemažai dėmesio Lietuvoje. Paklausta, kodėl atkurti ėmėsi būtent šio laikotarpio slapčiausius moterų spintos apdarus, mados žinovė atskleidė, kad šis laikotarpis mados klausimu itin įdomus. „Po I-ojo pasaulinio karo įvyksta perversmas ne tik visuomeniniame, ekonominiame, kultūriniame gyvenime, bet ir mados pasaulyje. Mano nuomone, šiais metais sukanka lygiai 100 metų šiuolaikinei madai, o šis laikotarpis yra šaknys, ką mes turime ir dėvime šiandien“, – pabrėžia G. Mauliūtė.

M.Mikulėno nuotr.

Be gėrėjimos senoviniais kostiumais, tarpukario apatinių mada, lankytojai bus įtraukiami į XIX a. gyvenimą klausydami apie to meto tradicijas, papuošalus, šukuosenas ir pan. Beje, kur akis paganyti turės ne vien moteriškoji auditorijos dalis. Tą dieną dvare akį trauks ir senovinių automobilių paroda, kurią dvaran atgabena senovinių automobilių asociacija „Seni kibirai“.

M.Mikulėno nuotr.

Pakruojo dvaras – ne tik didžiausia Lietuvoje išlikusi dvaro sodyba, tačiau ir viena iš 18 patraukliausių kultūrinio turizmo vietovių Europoje. Čia atkuriamas XIX a. pab. – XX a. pr. dvaro gyvenimas ir lankytojai tampa praeities dvaro gyventojais, iškalbingoje ir kūrybingoje atmosferoje išgyvenantys dvariškus užsiėmimus ir akimirkas.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.