Parovėjos bibliotekai – šeštosios įkurtuvės

2018-06-12 | Kategorija: Palėpė

Bibliotekos bičiulės, studentės Ingos Kiburytės piešinys puošia sieną. .

Kitąmet Parovėjos bibliotekai – 65 metai. Biblioteka keliavo iš vienos vietos į kitą. Šeštas kartas neapvylė. Jaukios, erdvios patalpos, pirmas aukštas. Bendruomenės namų pastogėje – kultūros žiburėlis. Šios įkurtuvės bibliotekai ir jos lankytojams – brangiausia artėjančio gimtadienio dovana.

Dėkingumo šventė

Įkurtuvėms Parovėjos bibliotekos vyr. bibliotekininkė Irena Patkauskienė surengė dėkingumo šventę „Žodžiu palieskim širdį“. Sveikindama susirinkusius bibliotekininkė priminė: žmogaus gyvenimas – tai knyga. Kiekvienas ją skaitome savaip.

Parovėjos kaimo bendruomenės pirmininkas Vytautas Stankevičius, linkėdamas bibliotekai ilgų ir prasmingų gyvavimo metų bei skaitytojų, padovanojo gyvybės ir atminties vaisių – obelaitę. Obelaitę sodino gausus svečių būrys: Seimo narys V. Rinkevičius ir jo žmona Birutė, dosniai prisidėjusi prie šios bibliotekos įsikūrimo naujoje vietoje, Savivaldybės mero pavaduotoja I. Varzienė, bibliotekininkė A. Jakubelskienė ir kiti.

. Parovėjos biblioteka – naujose, erdviose patalpose. Iš kairės į dešinę: Vytautas Stankevičius, bendruomenės pirmininkas, Irena Patkauskienė, dešimtoji bibliotekininkė, Viktoras Rinkevičius, Seimo narys, ir jo žmona Birutė Rinkevičienė, dosniausia rėmėja.

Renginio vedėjos I. Patkauskienė, N. Bogomolova, J. Aišparienė skaitė įvairių rašytojų ir savo mintis apie meilę, gyvenimą, skausmą, viltį… Mylintis žmogus – turtingas žmogus. Visais laikais knyga ir meilė buvo neatsiejami dalykai.

„Aš esu kitoks“ – šaukinys visiems, kad šalia mūsų esama ir kitokių žmonių, praradusių viltį ir vėl prisikėlusių kaip feniksai iš pelenų – jautrių, išsiilgusių meilės, gyvenančių tik svajonėmis. To atspindys – mero pavaduotojos I. Varzienės pristatomose ir bibliotekai padovanotose įvairių autorių skausmingų patirčių knygose. Rajono mero patarėja D. Martinkėnienė džiaugėsi: Biržų krašte bibliotekos ne tik neuždaromos, bet perkeliamos į erdvesnes, geresnes patalpas. Linkėdama dar daugiau lankytojų, viešnia bibliotekai irgi padovanojo keliasdešimt knygų.

Renginio rėmėjas ERGO draudimas Parovėjos bibliotekos fondus papildė 21 knyga. Viena iš jų, P. Kovo knyga „Gyvenimas audroje: kaip išlikti sausam“, bus kaip gyvenimo kelrodis.

Dianos Juodžionienės rankomis kurtos knygos. Juose – nesikartojantys, kiekvienam renginio dalyviui skirtingi žodžiai. Sukurta 80 tokių dovanėlių.

Kiekvienas atėjęs į renginį sutiktas staigmena – D. Juodžionienės rankų darbo dovanėle „Žodžiai kiekvienam“. Sukurta 80 tokių dovanėlių. Su skirtingais žodžiais, gydančiais širdį. Todėl atsirado pageidaujančių ir antros dovanėlės.

Muzikinę dalį pagyvino humoristinis vaizdelis „Bobutė bibliotekoje“, privertęs ne vieną nusišypsoti.

Melodija iškalbingesnė už tūkstantį žodžių… Susirinkusiųjų širdis glostė dainų atlikėjai iš Biržų Leonidas ir Evelina Čiudarai, Kupiškio kultūros centro Salamiesčio padalinio kantri muzikos grupė „Lyja“ (vadovas A. Totoris). Kiekviena daina sulaukė žiūrovų aplodismentų ir prašymų pakartoti.

Pasakyti, išdainuoti žodžiai, melodijų pynės kvietė būti geresniais.

 Kasdienybė tęsiasi

Šiandien biblioteka lankytojų laukia ir kiekvieną sutinka bendruomenės namų pastate.

– Patalpos erdvios, šviesios, patogus išdėstymas. O svarbiausia – pirmas aukštas. Ankstesnės patalpos buvo ankštos, reikalavo didelio remonto. Antras aukštas buvo labai nepatogus senyvo amžiaus bibliotekos lankytojams. Dabar džiaugiasi abi pusės. Lankytojų padaugėjo. Nugali smalsumas ir patogumas, – pasakoja vyr. bibliotekininkė Irena Patkauskienė.

Bibliotekos fonduose – penki tūkstančiai įvairių knygų. Skaitytojų – 130. Vaikų – 16. Pasak bibliotekininkės, skaitomos įvairios knygos, bet populiariausi detektyvai ir istorijos apie paprastą, kasdienį gyvenimą. Biblioteką lanko 11 prenumeruojamų leidinių. Dar du leidinius atneša perskaitę patys bibliotekos lankytojai. Ačiū jiems.

Keičiamos ne tik knygos. Nenuobodžiauja čia ir 5 kompiuteriai. Bibliotekos skaitytojai ieško informacijos pasauliniame voratinklyje. Reikalingą informaciją galima nusikopijuoti į elektroninę laikmeną arba atsispausdinti. Visi bibliotekos skaitytojai gali naudotis elektroniniu paštu, ieškoti informacijos studijoms, mokslui, darbui, užsisakyti keliones, naudotis „Skype“ ir t. t.

Bibliotekininkė Irena turi daug įdomių planų, bet kol kas jų neatskleidžia. Staigmenų bus. Bibliotekos sienos – ne tuščios. Lankytojus pasitinka ir išlydi parovėjietės, studentės Ingos Kiburytės piešinys ant sienos (pano). Pirmojoje ekspozicijoje – Parovėjos bendruomenės gyvenimo, kelionių ir kasdienybės akimirkos.

– Parovėjoje pirmoji biblioteka, klubas-skaitykla, įsteigtas 1954 metais. Apylinkės pirmininkas Kuliukas skaityklai skyrė vieną kambarį tame pačiame apylinkės pastate. Skaityklos vedėja dirbo Slapšienė, po to ją pakeitė Aldona Eidukienė. Turimais duomenimis, biblioteka švenčia šeštas įkurtuves, – pasakoja bibliotekos istoriją dabartinė jau dešimtoji bibliotekininkė Irena Patkauskienė.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.