92 procentai lietuvių namuose turi būtiniausių vaistų

2018-06-11 | Kategorija: Visuomenė

92 procentai šalies gyventojų namuose turi būtiniausių vaistų vaistinėles, rodo tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa. Namuose būtiniausių vaistų neturi tik 7 procentai respondentų.

Turinčios namuose būtiniausių vaistų dažniau nurodė moterys (95,5 proc.), 46 m. ir vyresni respondentai.

„Apklausa parodė, jog absoliučiai didžioji dalis šalies gyventojų namuose turi būtiniausių vaistų. Tai reiškia, jog poreikio, kad vaistais būtų prekiaujama ant kiekvieno kampo, tikrai nėra. Be to, atsižvelgiant į tai, kad vaistinių prieinamumas Lietuvoje vienas geriausių Europoje, siūlymas vaistais prekiauti ne vaistinėje yra ne kas kitas kaip skatinimas vaistus vartoti kuo daugiau, neatsakingai ir neracionaliai“, – teigia Kristina Nemaniūtė-Gagė, Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkė.

Devyni iš dešimties (92 proc.) respondentų teigė turintys būtiniausių vaistų namuose: 63 proc. turi, 29 proc. turi kai kuriuos. Būtiniausių vaistų neturi tik 7 proc. Lietuvos gyventojų, 1 proc. atsakė to nežinantys.

Anot K. Nemaniūtės-Gagės, būtina suvokti, kad vaistus pirkti reikia atsakingai – todėl yra būtina vaistininko konsultacija. Tik keletas Europos šalių leidžia prekybą vaistais ne vaistinėse juos parduodant ne specialistui, kitur būtina, jog net mažmeninės prekybos vietoje vaistus parduotų vaistininkas.  „Tos šalys, kuriose vaistai parduodami ne vaistinėje, susiduria su didesniu apsinuodijimų vaistais skaičiumi, neracionaliu jų vartojimu, vaistalige ir kitais padariniais. Lenkijoje, Olandijoje svarstoma, kaip spręsti šias problemas, Švedijoje apsinuodijimų skaičius vaistais išaugo net 40 procentų, juos parduodant degalinėse, todėl paracetamolis buvo grąžintas atgal į vaistines. Kodėl mes nepasimokome iš kitų klaidų?“, – retoriškai klausia Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkė.

Reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas atliktas tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ 2018 metų gegužę.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.