„Kraitės“ turtai

2018-06-08 | Kategorija: Susitikimai

Editos Mikelionienės nuotr.

Rankdarbių klubas „Kraitė“ itin turtingas: patirtimi, nes kitąmet švęs klubo dvidešimtmetį. Draugyste, nes draugauti tiek daug metų ne taip paprasta. Bekrašte kūryba, nes kasmet nustebina savo gerbėjus naujovėmis. Estetikos stebuklu, prasmingais darbais, gera širdimi, mokėjimu gerbti, padėkoti, pasidžiaugti. Šio klubo siela Henrika Marcinkevičienė ir šį kartą džiaugėsi kiekviena klubo nare, o renginį buvo kruopščiai sustygavusi.

Grožėtis ir gėrėtis norisi kiekvienos „Kraitės“ klubo narės darbais. Preciziški Henrikos Marcinkevičienės mezginiai ir nėriniai, nepaprastai meniški ir kruopštūs Dalios Indrašienės siuvinėti paveikslai, pieštuku pieštas natiurmortas, siuvinėti, velti darbai. Danguolės Vaičiulėnienės, Jolantos Kėželytės servetėlės, Leonoros Balčiūnienės pinti darbai, peltakiuota staltiesė, Janinos Daugienės nėriniai, paveikslai iš augalų, Danutės Petronienės nertos gėlės. Viktorijos Petrauskienės kryželiu siuvinėtų paveikslų galerija, servetėlės, Marijos Indrikonienės nertos kepuraitės, siuvinėti margučiai, veltiniai, Vitenės Repšienės unikalūs sodai ir margučiai, Stanislavos Grigaravičienės mezginiai, papuošalai. Loretos Kujelienės papuošalai, veltinukai, Dianos Kurapkienės veltos šlepetės, nerta liemenė, palaidinė, Grėtės Kurapkaitės paveikslai, Sigutės Kiaulėnienės lėlės, Otilijos Stirkienės rankų darbo kosmetika bei austos skaros, Gitanos Baltrušaitienės iš odos siūta liemenė, Loretos Drevinskienės tapybos darbai. Kruopščiausi Liudos Mizarienės augalų atvirukai, nerti vyriški marškinėliai, Rasos Kubilevičiūtės apyrankės, Olgos Petronytės austas rankšluostis, Onos Praniauskienės nerta staltiesė, lovatiesė, Mildos Ivaškienės pirštinės, Ligitos Galadauskienės šalis, Danės Kondrotienės mezginiai, Rimos Žalianekienės nerta palaidinė, Danguolės Vaičiulėnienės nertas megztinis, servetėlės, skrybėlaitės. Ir tikrai ne visas paminėjom…

Henrikos Marcinkevičienės megztinis ir Marijos Indrikonienės nertos kepuraitės. Editos Mikelionienės nuotr.

Henrika Marcinkevičienė sakė, jog šiųmetė paroda – dvidešimt antroji. Per devyniolika metų „Kraitė“ daug keliavo, pamatė, praleido daug jaukių, šiltų valandų, daug ko išmoko, perdavė viena kitai ir kitiems. Jau daug metų „Kraitės“ moterys neria kepuraites, mezga kojinaites sunkiai sergantiems vaikams. Šiemet jų nunėrė tiek daug, kad Kauno ligoninė žadėjo dalintis su Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ligoninėmis, kur gydomi sunkūs ligoniukai. „Kraitės“ moterys į ligonines išsiuntė 72 darbus, iš kurių 23 poras kojinaičių ir 17 kepuraičių nunėrė Genutė Mikalajūnienė-Vilnonienė. Jai – kolegių padėka ir gėlės. Klubo vadovė dėkojo ir ištikimosioms panevėžietėms klubo narėms mamai Dianai ir dukrai Grėtei. Jos dalyvauja klubo veikloje ir parodose ir dar prikalbina dalyvauti mamą ir močiutę Mildą.

H.Marcinkevičienė džiaugėsi, kad klube yra net 11 tautodailininkių. O daugiausiai laimėjimų pelniusi klubo narė Vitenė Repšienė. Dvi klubo narės: Genutė Mikalajūnienė-Vilnonienė ir Viktorija Petrauskienė, surengė asmenines parodas Vabalninke.

Klubo vadovė dėkojo gražiai eksponatus pateikusioms muziejininkėms Juditai ir Vijolei. Visus prajuokino „Kraitės“ moterų padėka Muziejaus direktoriui Gintarui Butkevičiui. Dovanų maišas buvo beveik  tokio didumo, kaip pats direktorius.

Loretos Kujelienės papuošalai. Editos Mikelionienės nuotr.

„Kraitės“ moteris sveikino kolegės iš klubo „Fantazijų skrynia“, tautodailininkė Saigūnė Rožėnienė. O „Kraitės“ moterys gražius padėkos žodžius skyrė savo vadovei Henrikai Marcinkevičienei.

Parodoje buvo ir koncertas. Grojo tarptautinio Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurso trečiojo laipsnio diplomų laureatai Erikas ir Mikas. Jų mokytoja Violeta Čėrkienė. Į parodą akordeonininkus atvežė mama Rimutė.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.