Parodą skyrė tėčiui

2018-06-05 | Kategorija: Susitikimai

Sonatos Vasyliūtės-Čepukėnienės darbai. Editos Mikelionienės nuotr.

Buvusi biržietė, Vilniuje gyvenanti dailininkė Sonata Vasyliūtė-Čepukėnienė savaitgalį Pilies menėje atidarė savo dešimtmečio kūrybos parodą „Viena diena“. Menininkę pavadinti buvusia biržiete ne itin tikslu: Sonata savo krašto nepamiršta, jos darbai dažnai eksponuojami Biržų pilyje. Šį kartą autorė parodą paskyrė savo tėčiui.

Sonatos Vasyliūtės-Čepukėnienės darbai – ryškūs, veržlūs kaip ir pati autorė. Tačiau parodos lankytojai šį kartą pastebėjo ir pastelinių spalvų. Tiesa, toks darbas vienas ir nutapytas liūdnomis aplinkybėmis. Autorė sakė, jog apie amžinybę susimąstyti ją paskatino dviejų klasės draugių mirtis.

Paveiksluose, anot autorės, dvigubos prasmės: vėjas ir amžinybė, gamtos grožis ir žmogaus esybė… Todėl paveikslai pavadinti dvigubu pavadinimu.

Parodos autorė Sonata Vasyliūtė-Čepukėnienė su šeimos vyrais. Editos Mikelionienės nuotr.

Sonata Vasyliūtė-Čepukėnienė eksponuoja dešimtmečio kūrybą. Autorė šypsojosi: jubiliejinė paroda jubiliejaus  – keturiasdešimt ketvirtojo gimtadienio proga. Tačiau parodą šį kartą skyrė savo tėčiui, kuris visada ją palaikė, niekada nesakė tapyti suprantamai, kad paveikslai labiau būtų perkami.

Sonata į parodą atvyko su šeimos vyrais: tėčiu, vyru ir trimis sūnumis. Pasveikinti bičiulės atėjo ir jos vaikystės draugė Gintarė. Ji dėkojo Sonatai už pirmąsias dailės pamokas vaikystėje, už tai, kad draugė jai leido palaikyti tikrus teptukus ir nutapyti pirmąjį paveikslą ant paprasto kartono.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.