Panevėžio lėlių vežimo teatro birželio mėnesio repertuaras

2018-06-04 | Kategorija: Renginiai

06.01 (penktadienis)

Panevėžio miesto Laisvės aikštė

18:00 val.

Muzikinė komedija „Lietuviški perdainavimai“, aut. ir rež. J. Titarovas

(Spektaklis nemokamas)

 

06.08 (penktadienis)

Panevėžio miesto Laisvės aikštė

16:30 val.

Muzikinė komedija „Lietuviški perdainavimai“, aut. ir rež. J. Titarovas

(Spektaklis nemokamas)

 

06.09 – 06.28

Krakės – Raseinių rajonas – Raseiniai – Tauragės rajonas – Tauragė – Šilalės raj. – Šilalė – Kelmės raj. – Kelmė – Kėdainių raj. – Krakės

Tradicinės vasaros gastrolės su arkliais ir vežimu po Lietuvą 2018

Muzikinė komedija „Lietuviški perdainavimai“, aut. ir rež. J. Titarovas

(Bilieto kaina 1 Eur)

 

Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą

 

Kviečiame pasivažinėti pramoginiu traukinuku Laisvės aikštėje!

Kiekvieną III, IV, V, VI – nuo 11 iki 18:30 val., VII – nuo 11 iki 15 val.

Pietų pertrauka nuo14 iki 15 val.

Bilieto kaina 1 Euras.

Panevėžio lėlių vežimo teatras

Respublikos g. 30, LT – 35174 Panevėžys

Tel. (8 45) 51 12 36

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.