Socialinės rajono problemos

2018-05-25 | Kategorija: Tema

Rajono Tarybos Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komitetas susirinko į išvažiuojamąjį posėdį Socialinių paslaugų centre. Editos Mikelionienės nuotr.

Antradienį rajono Tarybos Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komitetas susirinko į išvažiuojamąjį posėdį Socialinių paslaugų centre. Aptartos rajono socialinės problemos: po Socialinių paslaugų departamento patikros iki spalio vidurio sustabdyta VšĮ Onos Milienės globos namų licencija, dėl lėšų trūkumo sunkiai verčiasi Socialinių paslaugų centras, niekaip neįsibėgėja bendruomeninių globos namų steigimas rajone.

 

Ragino suskubti steigti bendruomeninius vaikų globos namus

Iki 2020 metų Lietuvoje turi nelikti institucinių vaikų globos namų. Kadangi socialinių globėjų, budinčių globotojų paieškos kelią skinasi sunkiai, bus steigiami bendruomeniniai vaikų namai. Bendruomeninių namų adresas negali sutapti su jokios kitos institucijos adresu. Juose gali gyventi ne daugiau kaip aštuoni vaikai. Kai kurios savivaldybės jau įsigijo ar išsinuomojo būstus, į kuriuos perkėlė vaikus iš institucinių globos namų. Mūsų rajone šie reikalai dar nepajudėjo.

Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komiteto posėdyje lankėsi šių pertvarkos procesų ekspertas Utenos bei dalies Panevėžio regionuose Gytis Baltrūnas. Jis aplankė Medeikių vaikų globos namus ir pateikė savo pastabas bei pasiūlymus dėl pertvarkos.

Svečias pabrėžė: po 2020 m. jokios institucinės vaikų globos negalės būti, išskyrus bendruomeninius vaikų namus. Biržų rajone reikėtų trijų tokių namų. Ekspertas ragino suskubti. Jei Savivaldybė būstus pirkti susiruoš kitąmet, nespės, kaip numatyta. Labai užtrunka ir pirkimo, ir nuomos paieška. Anot G. Baltrūno, „Vaiko užuovėjos“ pastato pertvarkyti į bendruomeninius namus negalima, nes vaiko adresas negali sutapti su vaikų namų adresu. Biržiečiams liko itin mažai laiko bendruomeninių namų steigimui.

Komiteto nariai (posėdyje dalyvavo komiteto pirmininkas A. Rinkūnas, S. Eitavičienė, D. Jakubėnas, A. Butėnas) bei socialinę sritį kuruojanti vicemerė I. Varzienė prašė svečią pasakyti savo nuomonę: ką būtų galima steigti „Vaiko užuovėjos“ pastate, kad šis nestovėtų tuščias, kur geriausia steigti bendruomeninius vaikų namus. G. Baltrūno nuomone,  Medeikiuose, VšĮ „Vaiko užuovėja“ pastate, tikslingiausia būtų steigti šeimos krizių pagalbos centrą.

Anot svečio, šiuo metu mažai teikiama paslaugų tam, kad vaikas liktų šeimoje. Vienas iš prioritetų ir yra vaiko išlaikymas biologinėje šeimoje. Tik tuomet, jei nepavyksta, siekiama, kad globos imtųsi giminės, ir tik po to – profesionalūs globėjai. Tam turi būti teikiama įvairi pagalba, taikomas gydymas nuo priklausomybių, rengiami mokymai, formuojami socialiniai įgūdžiai ir pan. Šeimos krizės atveju į centrą, kur būtų suteikta pagalba, galėtų laikinai persikelti mama su vaiku ar visa šeima.

G.Baltrūnas Medeikiuose siūlė įsteigti ir vaikų dienos centrą. Tikslinga būtų Medeikiuose įkurti ir vieną iš bendruomeninių namų, nes ten jau yra profesionalus personalas. Kitus du bendruomeninius namus reikėtų steigti pačiame Biržų mieste. G. Baltrūnas taip pat sakė, jog ateity vis daugiau reiks socialinių darbuotojų. Socialinis darbuotojas su aukštuoju išsilavinimu ateityje bus aukso vertės.

Pasak eksperto, vaikai į bendruomeninius namus turėtų būti perkelti šeimyna, t. y. taip, kaip jie gyvena dabar vaikų namuose.

Komiteto nariai Socialinės paramos skyriaus vedėjo K. Knizikevičiaus teiravosi, kodėl bendruomeninių namų steigimas iki šiol nepajudėjo, nors apie tai jau buvo kalbama gerokai anksčiau. Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius sakė, jog į šį klausimą turėtų atsakyti politikai.

K.Knizikevičius „Biržiečių žodžiui“ sakė, jog viskas daroma laiku. Kai kurios savivaldybės bendruomeninius namus įsteigti paskubėjo ir dėl to negavo finansavimo. Šių metų sausį paaiškėjo, jog būstui įsigyti lėšos bus skiriamos iš ES struktūrinių fondų. Savivaldybės būstus privalės įsigyti savo lėšomis, o po to šios lėšos bus refinansuojamos. Biržų rajonas turėtų gauti apie 110000 eurų būstui įsigyti. Manoma, kad šių pinigų užteks dviems būstams. Nebūtinai visos sumos reikės šiais metais, dalį lėšų galima numatyti kitų metų biudžete.

K.Knizikevičius sakė, jog Savivaldybė bandė pastatų ieškoti iš savo resursų, kad nereikėtų išlaidauti. Pavyzdžiui, uždarytuose medicinos punktuose, kuriuos būtų galima pritaikyti. Tiktų ir Nemunėlio Radviliškio ambulatorijos pastatas. Tačiau vaiko adresas negali sutapti su institucijos adresu. Teko šios minties atsisakyti.

K.Knizikevičius tikisi, kad pavyks pasirašyti sutartį ir su dviem budinčiomis globėjomis, kurios jau praėjo mokymus. Belieka tikėtis, kad jos nepersigalvos.

Komitetas nutarė artimiausiuose Tarybos posėdžiuose priimti sprendimus dėl VšĮ „Vaiko užuovėja“, t. y. pertvarkyti ją į pvz., šeimos ir vaiko gerovės centrą, kuris dirbtų su krizės ištiktomis šeimomis, neatskiriant vaiko nuo biologinės šeimos. Planuojami steigti trys bendruomeniniai globos namai būtų šio Centro padaliniai: pvz., vienas iš jų Medeikiuose, o kiti du – Biržuose.

Onos Milienės senelių globos namai neteko licencijos

Socialinių paslaugų priežiūros departamento atstovai vasario mėnesį lankėsi Onos Milienės globos namuose norėdami įvertinti, kaip pašalinti pažeidimai, užfiksuoti 2017 m. liepos mėnesį vykusio tikrinimo metu. Globos namai pašalino ne visus pažymoje nurodytus pažeidimus. Todėl nuo balandžio 16 iki spalio 16 dienos sustabdytos šių globos namų licencijos. Licencijos sustabdymo laikotarpiu įstaiga gali teikti socialinės globos paslaugą.

Departamentas nurodo, kokius pažeidimus užfiksavo šiuose globos namuose. Pavyzdžiui: gyventojai neaprūpinami būtiniausiais vaistais ir juos perka savo lėšomis; nėra įdarbinto užimtumo specialisto; gyventojai patys neruošia maisto; nėra techninės pagalbos priemonių asmens saugiam pakėlimui; vienam gyventojui yra pritaikytas savadarbis pakėlimo mechanizmas; keičiant sauskelnes nenaudojamos širmos, užstojančios nuo kitų gyventojų; maitinimas organizuojamas neatsižvelgiant į žmogaus sveikatos būklę; nepakankamai užtikrinama saugi aplinka, t. y. viena lova stovi ant medinių kaladžių, ne visose patalpose yra gaisro signalizacija; nėra lifto ar keltuvo, tad neužtikrintas gyventojų judėjimas; nefunkcionali pagalbos iškvietimo sistema kambariuose; kai kurių kambarių plotas per mažas asmeniui; tualete po laiptais gyventojai negali išsitiesti dėl per žemų lubų; nėra kineziterapeuto, dietisto, psichologo, neorganizuojamos ir šių specialistų paslaugos ir t. t.

Deja, priimti specialistus į darbą ar organizuoti jų paslaugas įstaiga neturi finansinių galimybių. Todėl Onos Milienės senelių globos namų direktorė Asta Paplauskienė kreipėsi į rajono merą, jo pavaduotoją, Administracijos direktorių prašydama pakeisti veiklos ir finansavimo sutartį. Direktorė prašo kiekvieno Savivaldybės siunčiamo asmens išlaikymui mokėti skirtumą iki įstaigos nustatytos gyventojo išlaikymo kainos. Globos namams nepakanka iš Savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų teikti paslaugoms pagal reikalavimus. Tik padidinus finansavimą būtų įmanoma atnaujinti licencijas.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas K. Knizikevičius sakė, kad iš devyniolikos pažeidimų net penkiolika yra dėl finansavimo stokos. Pasak K. Knizikevičiaus, pažeidimus iki spalio pašalinti įmanoma. Jis žadėjo, kad antrajame globos namų pastato aukšte nebeliks gyventojų ir dėl to pagerės jų judėjimo galimybės. Bus ištaisyti ir kiti pažeidimai.

Komiteto nario D. Jakubėno manymu, kai kurie departamento reikalavimai – pertekliniai. Pavyzdžiui, kineziterapeutas į globos namus gali atvykti pagal poreikius, kaip ir kiti specialistai. Kodėl ligonių negali prižiūrėti Nemunėlio Radviliškio ambulatorijos gydytojas? K. Knizikevičius sakė, jog ligonius gydytojas prižiūri, o dėl perteklinių reikalavimų jis komiteto nariui pritaria.

Socialinę sritį kuruojanti vicemerė I. Varzienė kalbėjo, jog televizijos laidoje Onos Milienės globos namai buvo parodyti kaip pavyzdiniai. Departamentas vertino kitaip: tikrinimo metu nebuvo felčerės, daktaras atvyksta tuomet, kai reikia. Globos namai tvarkosi kaimiškai. Anot vicemerės, reikalai pajudėjo, atėjus naujai direktorei, o su dabartiniais darbuotojais klaidas per pusmetį galima ištaisyti. Globotinių pensijos mažos, todėl reikia padidinti Savivaldybės finansavimą.

Posėdyje dalyvavusi Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Simona Gudienė sakė, jog nepadidinus finansavimo globos namai  toliau bus skurdinami.

S.Eitavičienė domėjosi, kokia situacija Šv. Vincento Pauliečių senelių globos namuose. K. Knizikevičius sakė, jog Departamentas šių namų netikrino, tad gali būti, kad dėl finansavimo stygiaus ir šiuose namuose panaši situacija.

Komitetas pritarė finansavimo didinimui Onos Milienės globos namams.

Pinigų prašo ir Socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų centro direktorius Eividas Šernas komiteto nariams pateikė informaciją apie Socialinių paslaugų centrą, kuris veikia jau tryliktus metus. Socialinių paslaugų centro biudžetą sudaro Savivaldybės lėšos – 65,8 proc., valstybės lėšos – 19,48 proc. ir pačių užsidirbtos lėšos – 14,72 proc.

Čia teikiama dienos socialinės globos institucijoje paslauga. Tris dienos grupes lanko apie 20 neįgaliųjų. Su jais dirba aštuoni specialistai. Taip pat teikiamos socialinės globos namuose paslaugos. Integralios slaugos paslaugos teikiamos 59 asmenims. Iš pradžių nedrąsiai priėmę šią paslaugą, dabar žmonės jos laukia.

S.Eitavičienė sakė, jog pirmajame integralios slaugos paslaugų teikimo projekto etape paslauga buvo siūloma net tiems žmonėms, kuriems ji nepriklausė. E. Šernas pritarė, nes pagal projektą paslaugą reikėjo teikti tam tikram žmonių skaičiui. Dabar to nėra – paslauga teikiama tam, kam reikia. E. Šernas sakė, jog trūksta specialistų, slaugytojų, nes niekas nenori dirbti už menką atlygį.

S.Gudienė kalbėjo, kad lankomosios priežiūros darbuotojos priverstos net kurą už savo pinigus pirkti, važinėja nuosavais automobiliais darbo reikalais. E. Šernas kalbėjo, kad kurą būtų galima kompensuoti, tačiau reikia pinigų.

Anot E. Šerno, lankomosios priežiūros poreikis didėja. 2015 m. šia paslauga naudojosi 101, o 2018 m. – 148 žmonės. Paslaugos tenka palūkėti. Taupant lėšas, darbuotojai buvo samdomi vietoje, tačiau atsiradus SODROS grindims, žmonių samdyti vietoje nebegalima. E. Šernas kalbėjo, jog kartais lankomosios priežiūros darbuotojų paslaugomis piktnaudžiaujama, ši paslauga tampa daržų ravėjimo paslauga. Komiteto nariai teiravosi, ar pasitaiko žmonių, nepatenkintų lankomosios priežiūros paslauga. E. Šernas sakė, jog pasitaiko visokių žmonių: vieniems lankomosios priežiūros darbuotoja įtinka, kitam tenka pakeisti keturias darbuotojas ir vis tiek negerai.

S.Eitavičienė domėjosi savarankiško gyvenimo namų situacija. K. Knizikevičius sakė, kad žmonių, norinčių gyventi šiuose namuose, netrūksta, jie statomi į eilę. Tačiau atsižvelgiama ne į eiliškumą, o tai, kam labiau reikia.

Artimiausiame rajono Tarybos posėdyje bus tvirtinamos naujos Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainos. Jos nesikeitė nuo 2012 metų. Padidėjus Vyriausybės remiamų pajamų dydžiui, asmenų mokamų lėšų dalis sumažėjo. Įstaigai reikia padidinti įkainius, kad Savivaldybės skiriamas finansavimas padengtų teikiamų paslaugų kaštus. 2018 metams iš Savivaldybės biudžeto papildomai prašoma 37000 eurų. Paslaugos gavėjai, kurių pajamos neviršija 244 eurų, už paslaugą nemoka.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

10 komentarų to “Socialinės rajono problemos”

 1. komentuotojams parašė:

  apsaugok Dieve nuo visažinių rūpestėlių , o nuo kvailių mes kaip nors patys apsisaugosim..

 2. jonas parašė:

  Jei jau domisi Eitavičienė Biržų parapijos namais, tai tegul pasidomi kokį raštą gavo po patikrinimo darbo inspekcijos Solovjovienė, kad gali tekti ….

 3. Airina parašė:

  Medeikiuose profesionalus personalas? Ar tikrai? Profesionaliausia iš visų kabutėse ten direktorė, kuri visiškai neorentuota kur ir ką dirba ir geba tik terorizuoti darbuotojus, regzti intrigas, konfliktuoti su mokykla ir kitomis įstaigomis.Tegul ponai politikai ir komiteto nariai pasidomi situacija ten, ne senelių namams reikia departamento patikrinimo, o Medeikių vaikų namams..pakalbėkit su vaikais, pakalbėkit su buvusiais ir esamais darbuotojais, pasidomėkit, kaip tvarkomi įstaigos dokumentai, kaip valdomi finansai..nustebs politikai pamatę direktorės kabinetą su montuojamais baldais ir vaikų šeimyną kur sienos supelyję ir ištrupėję.

 4. ciocė parašė:

  Komiteto nariai (posėdyje dalyvavo komiteto pirmininkas A. Rinkūnas, S. Eitavičienė, D. Jakubėnas, A. Butėnas) bei socialinę sritį kuruojanti vicemerė I. Varzienė prašė svečią pasakyti savo nuomonę: ką būtų galima steigti „Vaiko užuovėjos“ pastate, kad šis nestovėtų tuščias, kur geriausia steigti bendruomeninius vaikų namus. Pirma, velniam jūs esat su "šviesiu protu" priešakyje, jei nenukvokiat ką pas save daryt. Antra, yra Ramunių 2, kur galima bendruomenės namus įkurt, o dabar ar ne su varzienės pagalba ten pora ar trys žmonės gyvena, kuriuos galima į Medeikius perkelti, nes sutartis buvo pratęsta neteisėtai.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.