Muzikinis šeštadienis Biržuose

2018-05-22 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Birutės Petkevičiūtės nuotr.

Gražus pavasariškas oras šiemet subūrė nemažai gatvės muzikos dalyvių ir žiūrovų. Einant nuo prekybos centro „Iki“ turgaus link, įvairių žanrų muzika skambėjo visoje Vytauto gatvėje. Ir ne tik joje.

Praeivių dėmesį ypač traukė autobusų stotelėje susibūręs, linksmai nusiteikęs senjorų kolektyvas „Bočiai“. Pasak jo vadovės Linos Januševičienės, ansamblis niekada nepraleidžia progos dalyvauti šioje šventėje. Kasmet kolektyvas pasirodo su naujomis idėjomis. Sunku buvo nepastebėti žiūrovams šypseną ir susidomėjimą sukėlusios skrybėlėtos ansamblio trijulės, apsirengusios tradiciniais bočių drabužiais. Pasirodo, trijulės viduryje – „Bočių“ linksmuolis Linas Mažuika, o iš abiejų pusių – lėlės, iš tolo atrodančios kaip tikri žmonės.

– Stengiamės dalyvauti visur, kur tik suspėjam: Joninių, Sporto, Gatvės muzikos šventėse bei įvairiuose renginiuose, kad tik pralinksmintume biržiečius. Tai nuostabi šventė ir puiki proga žmonėms išeiti į gatves, o kas žino, gal kuris susigundys ir prisidės prie mūsų… Jei tik visi senjorai būtų tokie smagūs ir nuotaikingi kaip mes, gyventi būtų daug lengviau, – kalbėjo L. Januševičienė.

Birutės Petkevičiūtės nuotr.

Tolstant nuo linksmųjų „Bočių“ girdėjosi ir kasmetinio šventės dalyvio Jono Balčiūno armonikos garsai. Muzikantas sėdėjo kitoje vietoje, nes jo priprastą erdvę šįkart užėmė jaunimas:

Armonikos muzika pamažu „nueina“, dabar vyrauja šiuolaikiniai žanrai. Tačiau biržietis sakė nepasiduodantis ir muzikuojantis savo malonumui, nes jam tai patinka. Mėgsta padainuoti dažnutes, o kartais – ir savo kūrybos muziką.

– Groti išmokau įvairiuose orkestrėliuose, bet šiaip aš – savamokslis, – kalbėjo J. Balčiūnas irs vis dairėsi į šalis, ieškodamas savo bendraminčio ir mokytojo Leonas Petronio. – Tai muzikantas iš didžiosios raidės. Kodėl dar neatėjo? Gal susirgo? – nerimavo J. Balčiūnas. Tačiau L. Petronis ir šią dieną liko ištikimas tradicijai – netrukus abu vyrai grojo kartu.

Pavėsinėje prie valgyklos biržiečiams grojo ir dainavo gerai pažįstamas Rihardo Mikšio ir Juozo Petronio duetas. Jų romantiškų dainų klausėsi ir joms pritarė iš turgaus grįžtantys ir į turgų einantys biržiečiai.

Artėjant prie J. Janonio aikštės ausis pasiekė jaunatviška popmuzika. Užsidėjęs didžėjaus ausines, muzikos garsus reguliavo Laimonas Leliukas. Šventės dalyvis sakė mieste šią dieną pasirodantis jau penkti metai, džiaugėsi, jog šįmet oras šventei labai palankus, nes dėl lietaus praleido pernai vykusią Gatvės muzikos dieną. Vaikinas muzikuoja jau 14 metų, dalyvauja ne tik Biržų, bet ir kitų miestų muzikiniuose renginiuose.

– Ši šventė – tai puiki proga savirealizacijai, džiaugiuosi, galėdamas pristatyti savo muziką ir pritraukti kuo daugiau klausytojų, ypač jaunimo. Biržams reikia kuo daugiau tokių švenčių, nes tai – vienintelė diena, kada galima save ir savo muziką pristatyti kitiems, – kalbėjo L. Leliukas. Muzikantas dėkojo šalia įsikūrusiai žvejybos reikmenų parduotuvei, kuri leido naudotis elektra.

Kitapus J. Janonio aikštės skambėjo grupės „Laikas“, vadovaujamos gitaristo Vitalijaus Jasiūno atliekamos dainos. Biržų kultūros centro kiemelyje muzikantų buvo įvairių: pučiamųjų orkestras „Jump Jazz“, Kultūros centro kaimiškos muzikos kolektyvas „Kaziuko kapela“, šokėjų grupė „Raitytinis“ ir kiti šventės dalyviai.

Birutės Petkevičiūtės nuotr.

Nors ir įsikūręs atokiau nuo visų muzikantų, tačiau neliko nepastebėtas ir alternatyvaus folkloro ansamblis „Navija“, muzikavęs prie miesto fontanų. Kolektyvas šventėje dalyvauja pirmus metus ir džiaugėsi galėdami pasirodyti. Ansamblio narės, paklaustos, kodėl neįsikūrė centre, kaip dauguma kitų muzikantų, sakė, jog kai kurių dalyvių muzika yra per garsi ir gali užgožti jų.

Šventės organizatorė Gytė Rožėnienė džiaugėsi, kad Gatvės muzikos diena Biržuose yra švenčiama jau vienuolikti metai.

– Vieni išeina, kiti ateina. Kiti gal nedrįsta, reikėtų pakviesti. Čia tokia šventė, kad tereikia pasiimti savo muzikos instrumentą, išeiti į gatvę ir pasirodyti. Kiekvienais metais Gatvės muzikos diena sutampa su „Muziejų naktim“, tad jei tik gražus oras, vyksta nuostabi pavasarinė šventė, kurioje atgyja visi ir kuri tęsiasi nuo ryto iki nakties, – sakė G. Rožėnienė.

Gatvės muzikantų šventėje tikrai netrūko, nė vienas neliko nepastebėtas, prie kiekvieno iš jų būriavosi klausytojų grupelės.

Birutė PETKEVIČIŪTĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.