Lengvoji atletika

2018-05-15 | Kategorija: Krašto naujienos

Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusią ir šią savaitę Jaunimo stadione vyksta sporto renginiai. Gegužės 10 dieną vyko jaunučių ir vaikų lengvosios atletikos varžybų „Aukštaitijos taurė 2018“ III etapas, 11 dieną – Biržų rajono moksleivių žaidynių miesto ir kaimo mokyklų lengvosios atletikos varžybos,  šiandien vyksta Atviros rajono jaunių ir jaunučių lengvosios atletikos varžybos.

„Aukštaitijos taurė 2018“ III etapas

„Aukštaitijos taurės 2018“ III etapo varžybose dalyvavo Rokiškio, Utenos, Kupiškio, Pakruojo, Kėdainių, Pasvalio, Panevėžio ir Biržų lengvaatlečių komandos. Jaunučių grupėje biržiečiai Marius Valaitis į tolį nušoko 5,78 m ir iškovojo I vietą, o jo brolis Darius Valaitis pirmąją vietą laimėjo 100 m bėgime (12,18 s). 200 m bėgime Marius buvo antras, Darius – trečias.

Vaikų amžiaus grupėje Dominyka Tamonytė 60 m bėgime iškovojo pirmąją vietą (8,78 s), Sintija Aukštikalnytė į tolį nušoko 4,51 m ir laimėjo II vietą.

Baigiamasis varžybų etapas vyks Utenoje gegužės 24 dieną.

Editos Mikelionienės nuotr.

Miesto ir kaimo mokyklų varžybos

Gegužės 11 dieną vyko Biržų rajono moksleivių žaidynių miesto ir kaimo mokyklų lengvosios atletikos varžybos.

Editos Mikelionienės nuotr.

Tarp kaimo mokyklų mergaičių geriausiai pasirodė ir I vietą laimėjo Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos komanda, II – Kratiškių pagrindinės mokyklos, III – Pabiržės pagrindinės mokyklos komanda. Tarp berniukų pirma buvo Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos komanda, II – Pabiržės pagrindinės mokyklos, komanda, III – Kratiškių pagrindinės mokyklos komanda.

Miesto mokyklų grupėje geriausiai pasirodė  ir I vietą laimėjo „Saulės“ gimnazijos mergaičių komanda, II vietą iškovojo „Aušros „pagrindinės mokyklos mergaitės, III vietą –  Vabalninko Balio Sruogos gimnazistės. Tarp berniukų I vietą laimėjo „Saulės“ gimnazijos komanda, II – Vabalninko Balio Sruogos gimnazija, III – „Aušros“ pagrindinės mokyklos komanda.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.