Tarp geriausių pieno ūkių – ir biržiečiai

2018-05-14 | Kategorija: Palėpė

Penktą kartą organizuoti efektyviausių bei didžiausių pieno ūkių apdovanojimai „Pienės 2018“ pažėrė netikėtumų. Nepaisant vis pasigirstančių kalbų dėl gręsiančios pieno krizės, Lietuvos ūkininkai praėjusiais metais demonstravo, kaip niekada gerus rezultatus. Didžiausią šuolį į priekį padariusiai bendrovei pieno gamybą iš karvės per metus pavyko padidinti daugiau nei 2 tonomis.

Keitėsi favoritai

Renkant sėkmingiausius pieno ūkius, kiekvienais metais įmonės ir šeimos ūkiai atskirai vertinami dvejose kategorijose pagal supirkėjams parduoto pieno kiekį (kg) bei per metus iš vienos karvės primelžtą pieną (kg).

Didžiausių pieno gamintojų įmonių tarpe pirmoji vieta atiteko Padovinio žemės ūkio bendrovei. 1 078 melžiamų karvių turinti bendrovė per metus pieno supirkimo įmonėms pardavė 11 389 tonas pieno (678 tonomis daugiau, nei prieš metus).

Į antrą (iš penktos) vietos pakilo Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė „Vaškai“. 1 096 karves laikanti bendrovė per metus pieno supirkėjams pardavė 11 334 tonas pieno (1 559 tonomis pagerino pernykštį rezultatą).

Trečiojoje vietoje – ilgus metus dešimtuko viršūnėje karaliavusi Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovė „Draugas“. Per metus 429 tonomis savo rezultatą pagerinusi rezultatą bendrovė šiais metais pardavė 11 323 tonas pieno.  Ūkyje laikoma 1 287 karvės.

Efektyviausių pieno gamintojų įmonių tarpe šiais metais pirmąją vietą pelnė Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė. 830 karvių laikančiai bendrovei per metus pieno kiekį iš karvės pavyko padidinti 1 677 kilogramais ir pasiekti 12 151 kilogramų ribą.

Akmenės rajono Papilės žemės ūkio bendrovė pademonstravo didžiausią šuolį į priekį ir per metus efektyvumą padidino 2 686 kilogramais. Praėjusiais metais 7-oje dešimtuko vietoje buvusi bendrovė šį kartą užėmė antrą vietą su 11 965 kilogramų iš karvės efektyvumu. Bendrovėje laikoma apie 580 karvių. 

Trečioji vieta atiteko Alytaus rajono žemės ūkio bendrovei „Atžalynas“. Apie 455 galvijus turinti bendrovė per  metus efektyvumą padidino 931 kilogramų ir pasiekė 11 592 kilogramų ribą.

Kaip ir kasmet, geriausiųjų pieno gamintojų sąrašas pasipildė naujais vardais. Į didžiausių pieno gamintojų įmonių tarpe dešimtuką pirmą kartą pateko ir septintą vietą užėmė Pakruojo rajono Lygumų žemės ūkio bendrovė bei dešimtoje vietoje esanti Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovė. Efektyviausių įmonių dešimtuką papildė Pagėgių savivaldybės žemės ūkio kooperatyvas „Lumpėnų Rambynas“ (7 vieta) ir Kėdainių rajono UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis (9 vieta).

Šeimos ūkiuose – naujokai

Didžiausių pieno gamintojų šeimos ūkių tarpe dešimtukas išliko stabilus. Antrus metus iš eilės pirmoje vietoje atsidūrė Kazlų Rūdos savivaldybės ūkininkė Dalia Kairaitienė. 553 karves auginanti ūkininkė per metus pieno supirkėjams pardavė 5 507 tonų pieno (780 tonomis daugiau, nei 2016-aisiais).

Iš trečios į antrą vietą šiais metais pakilo 419 karvių laikantis Stankevičių ūkis. Per metus 603 tonomis pagerinęs pardavimus šiais metais ūkis pardavė 3 387 tonas pieno. Trečioji vieta atiteko Šakių rajono ūkininkui Sigitui Stanaičiui. Laikydamas apie 300 karvių suvalkietis per metus pardavė 3 068 tonas pieno (250 tonomis daugiau, nei praėjusiais metais).

Efektyviausių pieno gamintojų šeimos ūkių kategorijoje, kaip ir praėjusiais metais, pirmąją vietą pelnė 97 karves laikanti Telšių rajono ūkininkė Ieva Stanienė. Ji primilžį iš karvės padidino  1 262 kilogramais ir pasiekė 11 731 kilogramų pieno iš karvės ribą. Antroje ir trečioje vietoje atsidūrė dešimtuko naujokai – Plungės rajono ūkininkas Julius Martišius (68 karves) ir Šilalės rajone įsikūręs Raudonių ūkis (225 karves). Jie per metus iš karvės gavo (atitinkamai) 11 302 ir 10 973 kilogramus.

Efektyviausių pieno gamintojų šeimos tarpe šį kartą kaip niekada gausu naujų pavardžių. Į dešimtuką be jau minėtų laureatų pateko Raimondas Tulčius, Mindaugas Karklelis, Antanas Bielozarevičius, Stasys Sudeikis, Romanas Ambroza. Didžiausių pieno gamintojų šeimos ūkių tarpe dešimtuką atnaujino viena, Egidijaus Gečo, pavardė.

Atsisveikindamas ministras linkėjo sėkmės

„Pienių 2018“ metu, žemės ūkio ministras Bronius Markauskas baigė kadenciją ir atsisveikindamas ūkininkams linkėjo sėkmės bei optimizmo.

„Aš labai tikiu šviesia pieno ūkio ateitimi. Nors pieno supirkimo kainų svyravimai vis dar išlieka, turime didelius tikslus ir norą eiti į priekį. Tikiu, kad krizė greitai baigsis. Labai džiaugiuosi didelių ūkių rezultatais, tačiau tikiuosi, kad ateityje daugės ir 100-200 karvių laikančių ūkių, kurie džiugins mus savo rezultatais“, – sveikindamas ūkininkus kalbėjo ministras.

Apdovanojimų pabaigoje, geriausi Lietuvos ūkininkai padėkojo ministrui už puikų darbą ir įteikė simbolinę gėlių puokštę.

Tarp „Pienės 2018“  geriausiųjų – ir biržiečiai.

Šeimos ūkių tarpe tarp didžiausių pieno gamintojų antras buvo Stankevičių ūkis, praėjusiais metais pardavęs supirkėjams 3.387 tonų pieno.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.