„Muziejaus nakties“ renginiai „Ateik, išbandyk, pasimatuok …“:

2018-05-14 | Kategorija: Susitikimai

19.00 – Nemokamas ekspozicijų lankymas, registracija į konkursus, turnyrus, tarpukarinės virtuvės skanėstų arbatinės atidarymas bei pačių geriausių šeimininkų (-ų) varžytuvės!

Kviečiame tapti Lietuvos 100-mečio šeimininkių (-ų) varžytuvių dalyviu, jeigu nebijote naujų iššūkių ir Jums labai maga pasinerti į tarpukarinės virtuvės paslaptis!

Išsirinkite Jums labiausiai patikusį receptą iš šeimininkės M. J. receptų sąsiuvinėlio arba pagaminkite gardumyną, kurio receptas Jūsų šeimoje perduodamas iš kartos į kartą jau 100 metų ir savo gardėsiais pavaišinkite biržiečius ir miesto svečius improvizuotoje tarpukarinėje arbatinėje!

Pačios išmoningiausios šeimininkės (-ai), vaišinančios pagal tarpukario receptus pagamintais skanėstais, nestokos nei biržiečių dėmesio, nei prizų!

19.30 val. Respublikinis barzdočių konkursas „Vedlių į Vasario 16-ąją  barzdos. Pasimatuok“

Konkurse bus renkamos barzdos ir ūsai, panašiausi į J. Bielinio, V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, J. Jablonskio, S. Dagilio, A. Smetonos, J. ir M. Yčų, E. Galvanausko, J. Šerno).

Svarbiausi reikalavimai dalyviams:

  1. Barzda (ūsai), panaši į vienos iš 10 išvardintų istorinių asmenybių (labai svarbu!);
  2. Pagarba pasirinktai asmenybei – konkursanto laikysena, kalba, apranga turi nežeminti Jūsų pasirinktos istorinės asmenybės (labai svarbu!);
  3. Gera nuotaika (svarbu);
  4. Amžius… (visai nesvarbu);
  5. Šeimyninė padėtis… (visai nesvarbu).

Kviečiame registruotis užpildant anketą ir siunčiant el. paštu,  adresu l.kuncyte@birzumuziejus.lt, arba telefonu 8 450 33390, nurodant vardą, pavardę, gyv. vietą, adresą ir –  su kuria  asmenybe norėtumėte savo barzdą pasimatuoti. Anketą registracijai rasite muziejaus svetainėje .

 

19.30 – 21.00viktorina „Atrask ekspozicijoje: pirmieji Biržų muziejaus eksponatai“;

  • stalo futbolo „gyvai“ turnyras;
  • atrakcijos vaikams (ir ne tik…) pilies kieme.

21.00 – Barokinio šokio ir teatro pamokos.

22.30 – Grupės „Kamanių šilelis“ koncertas.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.