Kviečiame atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį minėti žygiuojant kunigaikščių Radvilų keliais!

2018-05-13 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Kviečiame atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį minėti žygiuojant kunigaikščių Radvilų keliais!

 Biržų krašto muziejus „Sėla“, Lietuvos Krašto  apsaugos savanorių pajėgų 509-oji  lengvoji pėstininkų kuopa ir Lietuvos Šaulių sąjungos Stepono Giedriko – Giriečio Biržų 501-oji kuopa kviečia visus birželio  2-3 d. į dviejų dienų istorijos pažinimo žygį „RADVILŲ KELIAIS“, skirtą atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti.

Žygio pradžia – birželio 2 dieną 8 val. Biržų pilies kieme. Žygeiviams kiekvienai žygio dienai parengta po tris skirtingo ilgio maršrutus, tad kiekvienas žygeivis turės galimybę rinktis maršrutą pagal savo amžių ir pajėgumą.

Visus, norinčius dalyvauti istorijos pažinimo žygyje kviečiame registruotis e.paštu, adresu: modestas.lapienis@mil.lt, modestas.lapienis@outlook.com arba tel.: 8 612 38858  iki 2018 birželio 1 d. (nepilnamečiai asmenys, nepriklausantys žygyje dalyvaujančioms organizacijoms, į žygį registruotis gali tik kartu su suaugusiu asmeniu, atsakingu už nepilnametį žygeivį).

Kviečiame registruotis į žygį ir tuo atveju, jei negalėsite dalyvauti dvi dienas, galite prisijungti prie žygeivių bet kurią dieną, įveikti bet kurį žygio etapą.

Žygio nuostatus ir maršrutų žemėlapį galite rasti Biržų krašto muziejaus interneto svetainėje

„Mūsų galia – meilė tėvynei!“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.