Rajono Taryboje: Audrio Muko atostogų ir kempingo klausimai

2018-05-11 | Kategorija: Tema

Archyv.nuotr.

Rajono Tarybos nariai skubiai buvo sukviesti į rajono Tarybos posėdį. Atostogų kelionėn bei komandiruotėn žaisti futbolo reikėjo išleisti Administracijos direktoriaus pavaduotoją Audrį Muką (jis šiuo metu pavaduoja laikiną nedarbingumą turintį Administracijos direktorių J. Jonušį). Mirus kempingo nuomininkui N. Pranciliauskui, skubiai reikėjo spręsti ir kempingo likimo klausimą.

A.Muką išleido kelionėn ir į futbolo varžybas

Rajono Tarybos nariai pirmą kartą šioje kadencijoje į rinkosi į neeilinį posėdį, kuris vyko Savivaldybės administracijos pastate, o ne Pilies arsenalo salėje. Posėdyje dalyvavo 18 iš 25 rajono Tarybos narių.

Pirmuoju klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas, kuriuo Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėjai Daliai Šarkūnienei pavedama atlikti Administracijos direktoriaus funkcijas gegužės 14–18 dienomis ir gegužės 31– birželio 4 dienomis, kuomet Administracijos direktorių laikinai pavaduojantis jo pavaduotojas A. Mukas atostogaus  ir bus išvykęs komandiruotėn. Už papildomų užduočių atlikimą D. Šarkūnienei būtų mokamas 20 proc. pareiginės algos dydžio priedas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Audrys Mukas prašėsi atostogų ir leidimo vykti žaisti futbolą Savivaldybės komandoje. Editos Mikelionienės nuotr.

Savivaldybės administracijos direktorius J. Jonušys nuo balandžio 27 dienos yra laikinai nedarbingas, jį pavaduotoja A. Mukas. A. Mukas buvo iš anksto suplanavęs kasmetines atostogas gegužės 14–18 dienomis ir dėl asmeninių priežasčių keisti jų laiko negali. Gegužės 31 – birželio 4 dienomis A. Mukas su Savivaldybės administracijos delegacija vyksta į Tčevą (Lenkija) dalyvauti tarptautiniame futbolo turnyre.

Pastaroji išvyka į Tčevą labiausiai ir kliuvo rajono Tarybos nariams. R. Čigienė domėjosi, ar A. Mukas vykti į Tčevą buvo kviestas asmeniškai. Pasirodo, jog ne. Delegacija patvirtinta mero V. Valkiūno potvarkiu. A. Mukas aiškino, jog delegacija buvo sudaryta iš penkių žmonių, tačiau važiuos aštuoni, nes reikės žaisti futbolą. Futbolą žaisti žadėjo jis pats, Savivaldybės administracijos darbuotojai V. Viederis, A. Balčiūnas, K. Knizikevičius, Kūno kultūros ir sporto centro direktorius S. Mitrochinas bei dar trys centro treneriai.

Tokios svarbios varžybos kai kuriems rajono Tarybos nariams kėlė juoką. S. Eitavičienė ironizavo: svarbu, įspyrus į vartus, alaus nepamiršti išgerti. Anot Tarybos narės, žinomi tie futbolo turnyrai.

R.Čigienė teiravosi, kodėl tik gegužės 2 dieną A. Mukas pateikė prašymą, jei atostogos suplanuotos seniai. A. Mukas sakė, jog rengiasi vykti į kelionę, už kurią sumokėjo dar sausio mėnesį. Tik gegužės 2 dieną jis sužinojo, kad Administracijos direktorius jo planuotos kelionės metu į darbą negrįš. R. Čigienė teiravosi, kodėl, A. Mukas neina nemokamų atostogų. Dabar dar teks mokėti ir priedą D. Šarkūnienei. R. Čigienė liejo nuoskaudą: kai ji buvo susiplanavusi kelionę į Portugaliją, jos vadovė jos į kelionę neišleido. Tad kodėl dabar Tarybos nariai turi išleisti A. Muką?

S.Eitavičienė balsuodama susilaikė. Jos nuomone, į Tčevą galėtų važiuoti kitas žmogus. A. Rinkūnas pritarė sprendimo projektui, nes jas patinka Dalia Šarkūnienė, kuri jau yra įrodžiusi, kad su darbu susitvarko.

Už balsavo 15, prieš – 1, susilaikė 2 rajono Tarybos nariai.

Kempingas perduotas Turizmo informacijos centrui

Antruoju klausimu rajono politikai svarstė sprendimo projektą dėl kempingo perdavimo pagal panaudos sutartį Biržų turizmo informacijos centrui tol, kol viešo nuomos konkurso būdu kempingas bus išnuomotas konkurso laimėtojui.

Posėdžio dieną Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukė kempingo objektų nuomos sutartį su MB „Arcus LT“ (mirė šios įstaigos steigėjas Nerijus Pranciliauskas). Pasak sprendimo projektą pristačiusios Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjos Z. Marcinkevičiūtės, MB „Arcus LT“ Savivaldybei buvo skolinga 1600 eurų nuomos mokesčio, kurią Savivaldybė prisiteisė. Kempingą nuspręsta perduoti Turizmo informacijos centrui pagal panaudos sutartį tam kad objektas nestovėtų tuščias. Mat yra turistų, kurie kempingą užsisakę iš anksto. Viešo konkurso būdu bus ieškomas kitas nuomotojas. Turizmo informacijos centrui kempingą ketinama išnuomoti visam sezonui, t. y. iki kitų metų sausio 1 dienos. Trumpiau kempingo išnuomoti neapsimoka, nes jau bus įsteigti etatai. O ir naujas nuomotojas, jei jis atsiras, nepageidaus veiklos pradėti turizmo sezono pabaigoje.

D.Drevinskas domėjosi, ar Savivaldybė išsiaiškino teisinius aspektus dėl kempingo perdavimo Turizmo informacijos centrui. Ar dėl to neprireiks grąžinti pinigų Lietuvos verslo paramos agentūrai, nes pagal projekto reikalavimus kempingo veiklos vykdytojas turi būti parinktas viešai. Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog Agentūra įvertins aplinkybes, o viešas konkursas netrukus bus paskelbtas.

D.Drevinskas kalbėjo, jog perdavus kempingą Turizmo informacijos centrui, reikės steigti tris etatus, kurie biudžetui kainuos apie 18000 eurų. Paskelbus konkursą, šie pinigai būtų sutaupyti. O už kempingo nuomą galima mokesčio neimti, tad lengviau atsirastų norintis jį išsinuomoti. Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog konkurso procedūros užtruktų, o kempingas sezono metu neveiktų. A. Mukas sakė, kad kempingo nuoma per mėnesį kainuoja simboliškai – tik 30 eurų.

Turizmo informacijos centro vadovė Raminta Indriulėnienė tikino, jog pagal panaudos sutartį centrui perduotas kempingas pradės veikti jau pirmadienį. Editos Mikelionienės nuotr.

Turizmo informacijos centro vadovė Raminta Indriulėnienė kalbėjo, kad buvo nuvykusi į kempingą ir ten rado didelį šiukšlyną. Turizmo informacijos centras kempingą sutinka nuomotis tik visam sezonui, nes dėl vieno ar dviejų mėnesių neverta tvarkyti dokumentų, o ir darbuotojų tokiam laikui būtų sunku rasti. R. Indriulėnienė tvirtino, jog nuo ateinančio pirmadienio kempingas pradės veikti.

A.Anskinas domėjosi, kas bus su buvusio savininko įranga ir daiktais. Z. Marcinkevičiūtė sakė, jog turtas – virtuvėlės įranga, lovos, vaikų žaidimų aikštelė – neįforminta dokumentuose. Šie daiktai priklausė nuomotojui asmeniškai. R. Indriulėnienė kalbėjo, jog visus daiktus kruopščiai registruos, o po to bandys priimti sprendimą, kaip visa tai įteisinti. Beje, yra turto, priklausančio bendrovei „Nojaus arka“, kurią taip pat buvo įkūręs N. Pranciliauskas.

R.Čigienė bandė priekaištauti merui ir Respublikonų partijai, kuri prieš rinkimus žadėjo investicijas Biržams. Tačiau meras V. Valkiūnas atšovė, kad ir pati R. Čigienė savivaldos rinkimuose dalyvavo kartu su respublikonais, tad jos priekaištas yra tam tikra savikritika.

Sprendimo projektui pritarė visi rajono Tarybos nariai.

Tarybos nariai taip pat pritarė sprendimo projektui, kuriuo patvirtino Biržų turizmo informacijos centro didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių – 8 (buvo – 5).

 Gyventojų skundai

Tarybos narys L. Vaitkevičius perdavė žmonių skundus dėl šiukšlių ir dulkių gatvėse. Editos Mikelionienės nuotr.

Rajono Tarybos narys Linas Vaitkevičius kolegoms perdavė gyventojų skundus dėl gatvių valymo ir šiukšlių surinkimo. Anot L. Vaitkevičiaus, valant gatves sukeliamos didelės dulkės, kurios po to nesurenkamos. Žmonės skundžiasi ir dėl to, kad gauna sąskaitas už šiukšlių išvežimą, kurios nesurenkamos. Tarybos narys prašė atkreipti dėmesį į šias žmonių problemas.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

12 komentarų to “Rajono Taryboje: Audrio Muko atostogų ir kempingo klausimai”

 1. ... parašė:

  O negalėtų anie pasiimti neapmokamų atostogų neribotam laikui ir žaisti futbolą, krepšinį ar dinderį mušti kiek tik norės, kada tik norės ir kur tik norės? Žmonės patiki tvarkyti jiems miesto ir rajono reikalus, anie išvažiuoja KAMUOLIO SPARDYT, o už tai, kad nieko nedirbs, dar kitą žmogų reiks samdyt jų darbus padaryt ir mokėt jam priedą…Ar gali apskritai egzistuoti tokia valstybė? Pavyzdžiui, pasisamdau traktoristą, moku jam atlyginimą, kad jis man žemę artų. Vietoje to jis sako aš noriu važiuot į Rygą blėšinę silkių spardyt, Lietuvą reprezentuot. Todėl jam turiu rasti pakaitinį darbininką ir abiem algas mokėti…

  • ciocė parašė:

   Jie gaus ne tik algą, bet solidžius komandiruotpinigius , už kelias dienas po kelis šimtus eurų + dienpinigius, nors bus viskuo ten aprūpinti

   • nesuprantu parašė:

    Kaip supratau,kad priedą už pavadavimą savivaldybė mokės tik poniai Šarkunienei. O kas vaduos kitus išvykusius darbuotojus?Ar pavaduojantiems irgi mokės priedus už pavadavimą? Ar kaip visada mokama tik atskiriems asmenims. Tai kur tada TEISYBĖ savivaldybėje?

 2. Vietinis parašė:

  Nepastebėjau, kad darbo biržoje būtų ieškoję darbuotojų dėl kempingo. O juk privalo paskelbti apie ieškomas laisvas darbo vietas. Faktas, kad dirbs "savi"

 3. Neadekvatus parašė:

  Kaip jums atrodo-kas pasikeistų,jei Muko darbe nebūtų kokius 3 mėnesius? Vargu,ar kas pastebėtų…

 4. pritariu parašė:

  Taryba turėtų valdyti,bet realiai viską daro Zita ir dar pora moterėlių. Viena paskutinių jujų vizija pastatyti rinkiuškiuose 6-o dešimtmečio sovietų brandaus socializmo simbolį- lauko šachmatų stalą,sakau gal dar paziuką atvarytų šalia.

 5. ,,, parašė:

  Ačiū Dievui,kad yra savivaldybėje tokių darbuotojų kaip Zita. O jei Elfa nors kiek dar geba mastyti ir yra ne po ilgadienių tai turi žinoti,kad visus sprendimus dėl rajono veiklos priima rajono taryba. Savivaldybės administracija yra tik vykdytojai. Tai kol taryboje "tupės" tokios kaip ramunėlės, lineliai.tomukai tai tokia tvarka ir bus. Labai gerai dar pamenu Ramunės didelę priešrinkiminę foto šalia dar tada busimo mero. Abu kalbėjo ir žadėjo vienodai. O kas dabar liko iš tų pažadų?…Manu,kad kaltę ne vienas meras turi prisiimti.

 6. Elfas parašė:

  Gerai parašyta ir apie Zitką. Šilumos reikalus sutvarkė trisdešimčiai metų, vandenų apie penkiolokai, pagaliau prisiksė per sekretorę ir iki autobusų, tuoj sutvarkys. Labai sėkmingai tvarkė seniūnijos reikalus su Šaltausko sekretore. Kai ta pabėgo į užsienį, atėjęs Jareckas nežinojo ko griebtis. Žodžiu Biržų laukia tik suklestėjimas ir prabanga.

 7. ciocė parašė:

  tarybai vadovauja Valkiūnas. Jis dabar rinkimų kampaniją pradėjo – bobules kaimuose šokdina. Valkiūnui vadovauja Martinkėnienė – ji vėl senjorus mulkins apie gražią ateitį. Varzienė ir toliau suka intrigas, pasiremdama asilėlių, jai tarnaujančių konservatorių ir socdemų, šaika. Jonušys su Muku – pensininkai ir jiems ant visko nusispjaut. Savivaldybėje viskas laikosi ant Zitkos ir Šarkūnienės. Tiesa, Zitka tavrkydama savivaldybės reikalus ir savųjų nepamiršta. Dar yra Munikienė, kuri dirba tik dėl savęs. Tiek žinių. Biržai gražėja – šiluma brangsta – gerai, kad saulė šildo.

 8. Verslas ar apgaulė? parašė:

  Žmonės skundžiasi ir dėl to, kad gauna sąskaitas už šiukšlių išvežimą, kurios nesurenkamos. O ką į tai rajono taryba? Kaip visada – nieko. Mokėkite toliau. 3 nauji darbo etatai turizmo centre. Ir kas sakė, kad rajono taryba nesteigia naujų darbo vietų?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.