Dziudo

2018-05-11 | Kategorija: Krašto naujienos

Asmeninė nuotr.

Gegužės 5–6 dienomis Rygoje vyko tarptautinis „Kyodai“ dziudo turnyras, kuriame dalyvavo ir jaunieji imtynininkai iš Biržų. Geriausiai sekėsi M. Mitrochinui, kuris savo amžiaus ir svorio kategorijoje užėmė I vietą. R. Luomonas iškovojo II,  o L. Maldutis – III vietą. N. Ambrazevičius ir L. Kučytė po atkaklios kovos nežymiai nusileido savo priešininkams ir užėmė IV vietas.

Sportininkus kovoms ruošė treneriai M. Simėnas, P. Jukonis, A. Kuprevičius ir S. Mitrochinas.

Turnyre dalyvavo 934 dalyviai iš 13 šalių.

 „Biržiečių žodžio“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.