Ten, kur svajonė laukia…

2018-05-08 | Kategorija: Palėpė

Paskutinį balandžio sekmadienį į Papilio kultūros namus rinkosi svajotojai. Tradicine tapusi svajotojų šventė „Ten, kur svajonė laukia…“, šiais metais išaugo į respublikinę vokalinių kolektyvų šventę, nes sulaukta dalyvių ir iš Kėdainių muzikos mokyklos suaugusiųjų dainavimo studijos (vad. Neringa Prascevičienė). Svajonėmis be kėdainiškių dalinosi Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus ansamblis „Ramunėlė“ ir duetas (vad. Nijolė Stepulienė), Biržų vyrų trio (vad. Juozas Petronis), Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio moterų kvartetas „Luknė“ ir duetas, Papilio kultūros namų moterų kvartetas „Rovėjūnės“ ir Ingridos bei Vigilijos duetas (vad. Vigilija Macienė).

Koncertą daina „Pirmos žibuoklės“ pradėjęs Vigilijos ir Ugnės duetas išties nuteikė svajoti. Svajonių takais keliauti ir nepasiklysti žiūrovams padėjo šauniosios renginio vedėjos Ugnė Krištapaitytė ir Ingrida Zvilnaitė. Skirtingų kartų vedančiosios viena iš kitos mokėsi ir mokė kitus, kaip dalintis svajonėmis, kad jos išsipildytų, kaip atrasti save, gyvenimo džiaugsmą. Kaip būti laimingiems, neatidėliojant savo gyvenimo…

Šiaip ar taip visos dainos daugiau ar mažiau paliečia svajotojus. Ypatingai svajoti buvo kviečiamos esamos ir būsimos mamytės – kiekvienas kolektyvas artėjančios Motinos dienos proga skyrė po dainą mamoms. O bendra dalyvių finalinė daina „Mama, pakylėk ligi dangaus“ pakylėjo ne tik mamas, bet ir visus žiūrovus – žiūrovai plojo atsistoję.

Svečių kolektyvams įteiktos Biržų kultūros centro direktoriaus Romo Lesevičiaus padėkos, prisiminimo dovanėlės. Renginio sumanytoja Vigilija, dėkodama dalyviams ir padėjėjams, netikėtai pati sulaukė nuoširdžios padėkos iš renginio vedėjos Ugnės. Nors Ugnė dar tik trečiokė, tačiau labai gražiai padėkojo mokytojai Vigilijai už jos išsipildžiusias svajones, už tai, kad dėka jos labai daug ko išmoko…

Tereikia tik labai norėti ir svajoti. Svajonės pildosi…

 

Papilio bendruomenės informacija

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.