Jubiliejinė Vyto ir Vydo darbų paroda

2018-05-08 | Kategorija: Susitikimai

Parodos autoriai Vytas Jareckas ir Vydas Vareika. Editos Mikelionienės nuotr.

„Sėlos“ muziejuje savaitgalį atidaryta dviejų Biržų krašto tautodailininkų – Vyto Jarecko ir Vydo Vareikos – darbų paroda. Vytas – kalvis, kurio rankoms pasiduoda sunkiausia medžiaga – metalas. Vydas – drožėjas, medį paverčiantis meno dirbiniais. Abu jie švenčia savo jubiliejus. Ta proga paroda buvo atidaryta ne tik su sveikinimais ir muzika, bet ir su jubiliatų šokiais.

Editos Mikelionienės nuotr.

Pristatydamas savo darbus drožėjas Vydas Vareika prisiminė savo senelį, kuris šaukštus droždavo tam, kad turėtų su kuo valgyti. Vydo senelis taip pat buvo kalvis, neblogas aludaris. V. Vareika drožti pradėjo grįžęs po tarnybos armijoje. Viskas prasidėjo nuo kaukių. Anot autoriaus, kaukes drožti lengviausia: kad ir kreivai išeina  – taisyti nereikia. Šaukštai – kitas etapas. Vydo kolekcijoje – 170 įvairaus dydžio ir raštų šaukštų. Autorius taip pat drožia skulptūras.

Vyto Jarecko saulutės. Editos Mikelionienės nuotr.

Vytas Jareckas kalvyste susidomėjo dar vaikystėje. Eidamas iš mokyklos namo būtinai sustodavo prie kaimo kalvės ir varvindavo seilę žiūrėdamas, kaip dirba kalvis. Ten gimdavo žemės ūkio padargai. Mokydamasis technikume, susipažino su metalo technika. Pirmasis meniškas Vyto darbas – žarsteklis ir semtuvėlis, kuriuos jis nukalė būdamas septyniolikos. Anot Vyto, netiesa, kad metalas šaltas. Jį sušildo ugnis, rankų ir širdies šiluma. Autorius kala įspūdingas saulutes. Į kai kurias inkrustuoja akmenis. Vyto darbai – kryžiai, stogastulpių viršūnės, įrankiai. Autorius dėkojo muziejininkams, parodoje profesionaliai sujungus metalą ir akmenį. Abu parodos autoriai parodos rengėjus, pagalbininkus apdovanojo savo kurtais suvenyrais.

Vytas Jareckas dėkojo „Siaudelas“ vadovei Jūratei Garnelienei už muziką. Editos Mikelionienės nuotr.

Jubiliatams parodoje grojo „Siaudela“. Grojant romansui, jubiliatus šokiui pakvietė „Sėlos“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė ir Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Vireliūnienė. Poros sukosi valso ritmu.

Editos Mikelionienės nuotr. Parodoje buvo ir šokių.

Parodos autorius sveikino meras Valdemaras Valkiūnas, muziejaus administracija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Biržų skyriaus vadovas Kęstutis Preidžius, dailės mokytoja Daiva Zalogienė, rankdarbių klubo „Kraitė“ vadovė Henrika Marcinkevičienė, partijų, kurioms atstovauja kūrėjai, atstovai, artimieji, draugai.

*

Pasidžiaugę turtinga tautodailininkų paroda, šventės dalyviai keliavo į kitą salę, kur į pirmąją savo kūrybos parodą pakvietė biržietė lėlininkė Jolanta Tauraitė. Pasidžiaugti buvo kuo. Jolantos parodoje daug kas susirado savo prototipą arba išsirinko mėgstamiausią personažą.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.