Panevėžio krašto gyventojai kviečiami dalyvauti šimtmečio bendruomenių konkurse

2018-05-07 | Kategorija: Visuomenė
  • Prasideda ketvirtus metus gyvuojantis „Maximos“ konkursas „Mes – bendruomenė“.
  • Panevėžio apskrities, Rokiškio ir Kupiškio bendruomenės triumfavo 2017 m. konkurse. 
  • Šiemet nugalėtojams bus padalintas rekordinis 70 tūkst. eur. programos fondas.

 Daugiau nei 20 sėkmingai įgyvendintų projektų vietos gyventojų, ypač jaunimo, geresniam laisvalaikiui ir užimtumui: laipiojimo uolų erdvė, jachtų dirbtuvės, per dešimt laisvalaikio ir treniravimosi zonų – toks ketvirtus metus vykstančios programos „Mes – bendruomenė“ rezultatas. Programos sumanytojas, socialiai atsakingas prekybos tinklas „Maxima“, skelbia šių metų programos startą ir kviečia bendruomenes registruotis. Šiemet „Maxima“ įsteigė rekordinį 70 tūkst. eurų fondą bendruomenių iniciatyvų, skatinančių skirtingų kartų bendravimą, įgyvendinimui finansuoti.

 „Mūsų tinklo parduotuvės yra įsikūrusios daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių, mums svarbu, kuo jie gyvena, kokius lūkesčius puoselėja jų bendruomenės. Prieš ketverius metus startavusi programa „Mes – bendruomenė“ leidžia vietos gyventojų idėjas paversti realybe. Kasmet gauname dešimtis paraiškų, kurios įrodo, kokie kūrybingi ir iniciatyvūs yra Lietuvos žmonės. Atsigręžus atgal matau – įgyvendinti bendruomenių projektai turi ilgalaikę naudą: žmones vienija ne tik naujos erdvės, bet ir pats procesas – idėjos virsmas realybe. Tikiu, jog šių metų konkursas padės stiprinti skirtingų kartų ryšius bendruomenėse, atneš dar daugiau įsimintinų patirčių“, – sako Kristina Meidė, „Maximos“ generalinė direktorė.

Tai, jog bendruomeniškos iniciatyvos gali suvienyti gyventojus patvirtina ir Birutė Bagdonienė, Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ prezidentė, 2017 m. „Mes – bendruomenė“ konkurso nugalėtoja.

„Matyti, kad pastaruoju metu jauni žmonės itin aktyviai migruoja į didmiesčius, tad turime sukurti erdvę, atitinkančią bendruomenės poreikius. Rokiškyje yra vietų, kuriose jaunimas gali aktyviai praleisti laisvalaikį, bendrauti, tačiau pernai įkurta Liongino Šepkos parko jaunimo erdvė yra pirmoji laisvalaikio zona gamtoje. Džiugu, kad drauge su „Maximos“ pagalba sudarėme sąlygas prasmingam laisvalaikio praleidimui, kuris padeda tobulinti socialinius įgūdžius, stiprina sąlytį su gamta ir skatina jaunimo aktyvų laisvalaikį“, – sako B. Bagdonienė.

Laimėjus „Mes – bendruomenė“ iniciatyvų konkursą alternatyvią laisvalaikio erdvę įsirengti nusprendė ir kupiškėnai. Miesto savivaldybė, siekdama paskatinti jaunus žmones daugiau laiko praleisti gryname ore, pernai metais atidarė išplėstą laisvalaikio zoną prie marių. Antrą kartą iš eilės „Maximos“ iniciatyvų konkurso „Mes – bendruomenė“ laimėtojais tapę kupiškėnai 2017 m. išplėtė prieš porą metų pradėtą kurti laisvalaikio zoną prie marių. Šiandien atnaujintos erdvės privalumais gali naudotis visi miestelio gyventojai – treniruoklių aikštelė pritaikyta negalią turintiems asmenims.

„Gerinant miesto infrastruktūrą, organizuojant įdomų ir turiningą laisvalaikį, norime sudaryti palankias sąlygas jaunimui kurtis ir gyventi Kupiškio mieste. Suderinus poilsį, sportinę, kultūrinę bei bendruomeninę veiklą, tikimės, jog Kupiškio marių laisvalaikio zona taps traukos objektu ne tik vietiniams gyventojams, bet ir miesto svečiams“, – apie projekto svarbą bendruomenei kalba D. Bardauskas.

 

Šių metų konkursas „Mes – bendruomenė“ yra įkvėptas atkurtos Lietuvos šimtmečio. „Šimto metų laikotarpį dalijasi kelios kartos, tad šiemet kviečiame bendruomenes skleisti pilietiškumo ir bendrystės idėjas sutelkiant skirtingų kartų žmones ir parodant, kad mūsų valstybę drauge kuria ir jaunas, ir senas“, – sako K. Meidė.

Bendruomenės kviečiamos konkursui teikti projektus, kurie atitiktų bent vieną iš šių metų prioritetinių sričių – iš bendruomenių laukiama idėjų projektams, mažinantiems barjerus tarp skirtingų kartų atstovų, kurti originalius, inovatyvius bendruomenės atminties simbolius arba įrengti ar tvarkyti bendruomenės žaliąsias erdves.

Šiais metais konkurso organizatoriai tikisi iš bendruomenių įvairesnių idėjų, stipriai išplečiamas konkurse galinčių dalyvauti organizacijų ratas. Bendruomenės, ne pelno siekiančios organizacijos ir bendrijos šiemet projektus konkursui gali teikti iki gegužės 28 d. Konkurso nuostatus ir paraiškos formą galima rasti „Maximos“ interneto svetainėje. Konkurso nugalėtojais birželio 18 d. bus paskelbti 6 projektai, kurių įgyvendinimui ir bus padalintas 70 tūkst. eurų dydžio programos fondas.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.