Kunigo Ernesto Želvio apdovanojimas – Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2018-05-07 | Kategorija: Krašto naujienos

Paskatinti nuo seno švenčiamos gyvulių globėjo Ganiklio ir žalumos dievo Jorio garbinimo šventės, vėliau tapusios Jurginėmis, Lietuvos televizijos laidos „Gimtoji žemė“ rengėjai ir vėl tradiciškai pakvietė visus pasidairyti po Lietuvos kaimus, miestelius, bendruomenes, seniūnijas ir atrasti žmones, kurių darbas, visuomeninė veikla, kūryba nusipelnė aplinkinių dėmesio, pagarbos ir dėkingumo.

2018 metų konkurse ,,Už tai, kad visiems būtų geriau“ Lietuvos televizijos laidos „Gimtoji žemė“ kūrybinė grupė balandžio 23 dieną paskelbė 2018 metų Jorio nugalėtoją. Juo tapo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas vikaras Ernestas Želvys. Ta proga laidos rengėjai laureatui įteikė menininko iš Alytaus Sauliaus Lampicko specialiai tam sukurtą skulptūrą. ,,Gimtosios žemės‘‘ Jorio apdovanojimų teikimo iškilmės vyko Šakių rajono Zyplių dvaro sodyboje.

Kunigas Ernestas teigia, kad tai nėra jo asmeninis įvertinimas, kad šis apdovanojimas yra laimėtas Biržų krašto žmonių, tad jis nori su visais ir pasidalinti. Laureatas skulptūrą ir diplomą padovanojo Biržų krašto muziejui „Sėla“. Šiuo metu skulptūrėlė yra eksponuojama muziejuje, rūmų antrojo aukšto vestibiulyje.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.