Ar tavo barzda panaši į Valstybės tėvų barzdas? Pasimatuok!

2018-05-07 | Kategorija: Krašto naujienos

2018 m. gegužės 19 d. (šeštadienį) jau 15 kartą Biržų krašto muziejus „Sėla“ pakvies į tradicinę tapusią  „Naktį muziejuje“.

Vienas iš „Nakties“ renginių – respublikinis barzdočių konkursas „Vedlių į Vasario 16-ąją  barzdos. Pasimatuok!“, vyksiantis ne mažiau įspūdingas barzdas ir ūsus nešiojusių kunigaikščių Radvilų Biržų pilyje gegužės 19 d. 19.30 val.

Konkurse bus renkamos barzdos ir ūsai, panašiausi į J. Bielinio, V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, J. Jablonskio, S. Dagilio, A. Smetonos, J. Ir M. Yčų, E. Galvanausko, J. Šerno – didžiai gerbiamų vyrų, atvedusių Lietuvą į  1918 m. Vasario 16-ąją, kūrusių mūsų atgimusią valstybę (didžioji dalis jų – Biržų žemės užauginti).

Laukiame konkurso dalyvių, kurie puoselėja  gražią barzdą, panašią į kurios nors iš išvardintų istorinių asmenybių, ar augina įspūdingus ūsus, panašius į Jokūbo Šerno.

Svarbiausi reikalavimai konkurso dalyviams:

  1. Barzda (ūsai), panaši į vienos iš 10 išvardintų istorinių asmenybių (labai svarbu!);
  2. Pagarba pasirinktai asmenybei – konkursanto laikysena, kalba, apranga turi nežeminti Jūsų pasirinktos istorinės asmenybės (labai svarbu!);
  3. Gera nuotaika (svarbu);
  4. Amžius… (visai nesvarbu);
  5. Šeimyninė padėtis… (visai nesvarbu).

Kviečiame registruotis užpildant anketą ir siunčiant el. paštu,  adresu l.kuncyte@birzumuziejus.lt, arba telefonu 8 450 33390, nurodant vardą, pavardę, gyv. vietą, adresą ir –  su kuria  asmenybe norėtumėte savo barzdą pasimatuoti.

Anketą registracijai rasite muziejaus svetainėje

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

 

Vienas komentaras to “Ar tavo barzda panaši į Valstybės tėvų barzdas? Pasimatuok!”

  1. ciocė parašė:

    Nu, negalvojau, kad muziejus gali tokiomis kvailystėmis užsiiminėti. Gal sugalvosit dar kai ką pamatuot ir palygint.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.