Baroko pavasaryje – komiškas senosios muzikos spektaklis

2018-05-05 | Kategorija: Renginiai

PILIES RŪMAI, BIBLIOTEKOS SALĖ,  GEGUŽĖS 12 D. (ŠEŠTADIENIS), 20.00 VAL.

Interaktyvus komiškas senosios muzikos spektaklis

„Šv. Genezijaus trupė keliauja į Europą“ (Lietuva – Ispanija)

Dalyvauja:

Nerijus Masevičius (baritonas), Jūratė Širvytė-Rukštelė (šokėja), Adrian Schvarzstein (aktorius), Ieva Baublytė (išilginės fleitos, gotikinė arfa), Dovilė Savickaitė (klavesinas), Saulius S. Lipčius (liuto forte, barokinė gitara).

XVII a.  LDK artistų trupė  žiūrovams pasakoja apie Italijos tarantelas, Prancūzijos karališkojo dvaro spindesį, Anglijos jūreivių kitokį gyvenimą ar ispaniškas aistras panaudodami visas įmanomas Vakarų Europos klišes, kurias artistai susikūrė tam, kad savo vaizduotės kūriniu įtiktų išprususiam žiūrovui. Interaktyvūs Commedia dell’arte teatro elementai leidžia žiūrovą įtraukti į spektaklio kūrimą.

Režisierius Adrian Schvarzstein (Ispanija)

Trukmė 1 valanda.  

Festivalio meno vadovas Vilimas Norkūnas

VISI FESTIVALIO KONCERTAI NEMOKAMI

Daugiau informacijos: www.baroko-pavasaris.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.