Viktoras Rinkevičius. Gegužės 3 d. minime pasaulinę spaudos laisvės dieną: ta proga nejučiomis tenka susimąstyti, o kas iš tikro yra laisvas žodis, kaip jį suprasti ir vertinti?

2018-05-03 | Kategorija: Nuomonė - nenaudojama

Janinos Bagdonienės nuotr.

Laisvas žodis, žodžio laisvė, labai populiarūs ir dažnai kartojami posakiai. Iš tiesų laisvas žodis nepaprastai reikalingas ir jo prasmė yra gili ir reikalinga kaip oras ir vanduo. Suprantama, kad laisvas žodis pirmiausia ir svarbiausia yra teisingas ir sąžiningas žodis. Tačiau ar visi pas mus taip supranta laisvą žodį, jo prasmę ir turinį? Oras ir vanduo deja šiandien,  dažnai būna užteršti,  nebebūna visiškai švarūs ir skaidrūs kaip rasos lašas.

O kaip su žodžiu?  Man atrodo, kad žodžio laisvė tai pirmiausia  atsakomybė už žodį, kad jis tikrai yra laisvas, sąžiningas, laisvas visapusiškai – nuo melo, apgaulės, pašalinės įtakos, pinigų, savanaudiškų interesų.  Ar laisvas žodis yra visiškai laisvas ir teisingas jei jame pusė tiesos, ar dalis tiesos? Laisvu jį  sunku pavadinti, gal greičiau pusiau laisvu, ar nevisiškai laisvu.

Į vandenį įdėjus tam tikrų priedų jis tampa skanesnis, patrauklesnis, į orą papurškus kvepalų, jis taip pat būna kvapesnis, bet negrynas.  O kaip su žodžiu? Tas pats, kaip su oru ir vandeniu, tik vartojimo tikslai ir būdai kitokie. Truputį pasūdytą, pasaldintą ar su kitu prieskoniu žodį žmonės nejučiomis priima dažnai nesuprasdami, kad tai netyras žodis, o su priedais, tačiau toks jis lengviau priimamas daliai, o gal didžiai daliai mūsų žmonių. Pasūdytas, pasaldintas ar su kitu prieskoniu (pagal reikalą) žodis tampa preke ir parduodamas už didelę kainą, bet  jo  poveikis yra kitoks nei gryno vandens lašo, tik žmonės deja to nepajaučia, ar ne visada susigaudo, kaip iš tikrųjų yra.    

Pusiau teisingo, ar daugmaž teisingo, ar truputį teisingo  žodžio kaina dažnai didėja viešojoje erdvėje,  viešojoje rinkoje, deja vertė mažėja. Išsaugokime laisvą, teisingą ir sąžiningą žodį.

Viktoras Rinkevičius yra LR Seimo narys

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.