Kad blynai neapkarstų

2018-04-20 | Kategorija: Tema

Reginos Vaičekonienės nuotr.

Rinkuškiuose susirinkę Biržų rajono kaimo bendruomenių pirmininkai dalinosi savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Susirinkime nedalyvavo nė vienos seniūnijos seniūnas. Vietos bendruomenės problemas seniūnai žino. O kokius klausimus kelia kitų seniūnijų bendruomenės, seniūnams neįdomu?

Ataskaitos

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Vida Jasinevičienė apžvelgė praėjusių metų bendruomenių veiklą Lietuvoje ir Biržų rajone. Pasidžiaugė bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo vaisiais. Bendruomenių sąjunga jungia 45 bendruomenes. Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovai, 50 žmonių, puikiai savo kraštą pristatė respublikiniame sąskrydyje Karklėje. Ir rajoninis sąskrydis „Skrydis 2017“ Gaižiūnuose pavyko, Gaižiūnai sulaukė 400 svečių. Pirmininkė Vida visiems nuoširdžiai dėkojo: ačiū, kad buvote ir esate.

Bendruomenių sąjungos revizijos komisijos pirmininkas Gediminas Arnašius pristatė praėjusių metų finansinę ataskaitą.

Bendruomenių pirmininkai sulaukė rajono valdžios palaikymo. Susirinkime dalyvavo meras Valdemaras Valkiūnas, vicemerė Irutė Varzienė, Tarybos narė, Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja Stasė Eitavičienė. Kaip visuomet neatsisakė atvykti bendruomenių partneriai ir bičiuliai: Biržų rajono policijos komisariato pareigūnai Vita Andžienė ir Mindaugas Balčiūnas, Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausioji specialistė, laikinai einanti viršininko pareigas Daiva Dovydėnienė.

Komplimentai

– O kur seniūnai? Kodėl nė vienas susirinkime nedalyvauja? – pasiteiravo meras V. Valkiūnas.

Bendruomenių sąjungos pirmininkė V. Jasinevičienė teisinosi: seniūnus kvietusi.

Meras V. Valkiūnas visuomenininkams kėlė gerą nuotaiką. Jo žodžiais, kaimo bendruomenių pirmininkai  – atsakingi ir aktyvūs. Aukščiausios lygos žaidėjai. Jie palaiko Biržų krašto kaimų gyvybingumą. Meras pasakojo aplankęs daug bendruomenių, susipažinęs su jų veikla.

– Kviečiu jau pradėti ruoštis Biržų miesto šventei. Savivaldybė finansiškai prisidės, kad jums tie blynai per miesto šventę neapkarstų, – žadėjo meras V. Valkiūnas.

Darna – bendrystėje

Tarybos narė, Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja Stasė Eitavičienė perdavė Seimo nario linkėjimus ir kvietė visus santarvei, problemas aiškintis žvelgiant vienas kitam į akis, ne už akių. Teismai ir televizija problemų tikrai neišspręs.

– Mūsų darna ir laimė – bendrystėje. Sunku įsivaizduoti, kaip reikėtų gyventi, jeigu liktum vienas be bendraminčių. Lietuvai, kaimui labai reikalinga tai, ką jūs visi darote, – kalbėjo S. Eitavičienė ir linkėjo gražių darbų.

Apie akiratį

Vicemerė Irutė Varzienė priminė bendruomeninio sąjūdžio istoriją. Biržų krašte ji prasidėjo prieš 15 metų. Būta įvairiausių išbandymų, sėkmių, netekčių, nusivylimų. Vicemerė linkėjo bendruomenėms vengti politikavimo – jis bendruomenę skaldo.

– Didžiausias bendruomenių nuopelnas, kad jos kuria savo vietovės tapatybę: tradicijas, vertybes. Kiekviena bendruomenė turi savo kelią, veiklą, – pastebėjo I. Varzienė.

Ji ragino bendruomenes telktis ne tik kultūrinei, sportinei, bet ir socialinei veiklai. Bendruomenių aktyvistų akiratyje turėtų atsidurti ne tik probleminės šeimos. Pagalbos ir dėmesio reikia ir toms šeimoms, kurios slaugo neįgalius vaikus, tėvus. O gal kaimynus ištiko šeimos krizė ir t. t. ?

– Pagal galimybes Savivaldybė padeda bendruomenėms. Tikrai nemažai investuojame į Kirdonių, Germaniškio daugiafunkcius centrus. Norėtume, kad kaimo bendruomenės mūsų nepamirštų ir praneštų, pakviestų į savo susirinkimus, šventes. Atvyksime ne tik sveikinimo kalbos pasakyti – mums rūpi ir jūsų problemas išgirsti, – sakė vicemerė I. Varzienė.

Jos pastebėjimais, reikėtų kaskart patikslinti kaimo bendruomenių pirmininkų sąrašą, duomenis, kad neiškiltų nesusipratimų.

Patirtys

Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas Staškevičius tikino: vietos veiklos grupės tinklalapyje Biržų rajono kaimo bendruomenių pirmininkų sąrašas atnaujintas. Per metus, pasak S. Staškevičiaus, pasikeičia beveik penktadalis pirmininkų. S. Staškevičius – ir Kirdonių bendruomenės pirmininkas, todėl jis dalinosi savo veiklos patirtimi. Pasidžiaugė: į skambučius labai operatyviai reaguoja Bendrasis pagalbos centras (numeriu 112 skambinęs praėjusiais metais net 5 kartus).

– Kaimo saugumui labai pasitarnauja saugios kaimynystės grupės veiklumas. Su kirdoniečiais vyrais organizuodavo budėjimus, stebėdavome, kokie automobiliai važinėja po gyvenvietę, įtartinus numerius užsirašinėdavome, – pasakojo S. Staškevičius.

Kaip Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas S. Staškevičius priminė – šių metų pabaigoje startuos nauji verslumo projektai. Bendruomenės bus mokomos ir pratinamos kurti verslus, pačios užsidirbti lėšų.

Biržietė, vieno projekto iniciatorė Lilijana Butienė ir pakvietė bendruomenės draugauti ir bendradarbiauti su motoklubu „Aquila“. Motoklubas gegužės mėnesį organizuoja renginį „100 mylių aplink Biržus“. Pasak Lilijanos, kaimo bendruomenės galėtų priimti baikerius nakvynei, pavalgydinti. Ne už dyką.

Nelaimės

Biržų rajono policijos komisariato pareigūnai Vita Andžienė ir Mindaugas Balčiūnas bendruomenėms dėkojo už bendradarbiavimą. Biržų rajone veikia 21 saugios kaimynystės grupė. Pareigūnai supažindino su kriminogenine situacija: asmeninio turto vagystėmis, sukčiavimais, smurtu artimoje aplinkoje. Pareigūnai atkreipė dėmesį: prasideda pavasarinis darbymetis ūkininkams. Vagis masina padargai, kuras, traktorių detalės ir kt. Ūkininkams rekomenduojama įsirengti vaizdo kameras. Būtent vaizdo kameros ir padėjo išsiaiškinti ne vieną vagystę. Pareigūnai ūkininkams norėjo pristatyti apsaugos priemones, bet į jų kviestą susirinkimą atvyko mažai ūkininkų. Pareigūnai pageidavo, kad bendruomenės būtų bendruomeniškos, budrios, principingos ir nesitaikstytų su nelegalios prekybos alkoholiu taškais. Kur alkoholis, ten ir smurtas, kitos nelaimės.

– Mūsų senoliai labai patiklūs, geraširdžiai ir dažniausiai nukenčia nuo sukčių. Vaikai, artimieji turėtų savo tėvelius ar giminaičius paprotinti, kad jie namuose nelaikytų savo santaupų. Jeigu sulaukia nepažįstamo skambučio, tegul neskuba, o pirmiausia patarimo kreipiasi į bendruomenės pirmininką, kaimyną, informuoja pareigūnus. Blogiausia, kad žmonės bijo klausti. Gimė klausimas ir užduokite jį, turite išsiaiškinti, – kalbėjo bendruomenės pareigūnas M. Balčiūnas. Ir pasidžiaugė paskutine naujiena: pareigūnams pavyko operatyviai nustatyti ir sulaikyti dar vienus įtariamuosius, sukčiautojus.

Pareigūnai perspėjo: pasirodė nauja sukčiautojų rūšis – apsimeta ugniagesiais ir ateina tikrinti dūmų detektorių.

Gelbėtojai – dūmų detektoriai

– Policininkai iš žmonių laukia bendruomeniškumo, o ugniagesiai – sąmoningumo, – kreipėsi į susirinkusius Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausioji specialistė, šiuo metu einanti viršininkės pareigas Daiva Dovydėnienė. Ji apgailestavo: žmonės kol kas nusiteikę priešiškai, dūmų detektorių nepripažįsta, nors Biržų rajone jau buvo du atvejai, kai būtent dūmų detektoriai išgelbėjo žmones nuo nelaimės.

D.Dovydėnienė prašė bendruomenių pirmininkų skleisti žinią ir perspėti savo žmones: ugniagesys turi atvykti tarnybiniu automobiliu ir uniformuotas. Gaisrininkai pakiemiais vaikščiodami pinigų nerenka, nieko neparduoda, nebaudžia, bet geranoriškai aiškina apie dūmų detektorius, rekomenduoja juos įsigyti. Jeigu reikia – ir įmontuoja. D. Dovydėnienė patarė: pirmiausia dūmų detektorių reikėtų įsirengti miegamajame. Dūmų detektorių nemontuoti dušo, vonios kambaryje, virš viryklės, virš katilo. Kilus klausimams, galima skambinti į tarnybą telefonais 31491 (fiksuoto ryšio) arba mobiliuoju 8 687 59740.

Už uždarų durų

Išklausę svečių pasisakymų, bendruomenių aktyvistai diskutavo apie savo problemas ir rūpesčius. Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė V. Jasinevičienė pageidavo: gal meras kelionei į respublikinį sąskrydį Karklėje biržiečių delegacijai parūpintų autobusą? Meras V. Valkiūnas pažadėjo. Pasigirdo bendruomenių pirmininkų pirmtakų nuogąstavimų, kad naujai išrinkta bendruomenės taryba nori keisti tradicijas ir vertybes. Oponentams kultūrinė veikla kaime – ne prioritetas. Pasigirdo atgarsių: tiesioginiai viršininkai priekaištauja savo pavaldiniams, kad šie užsiima visuomenine veikla. Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos tarybos nariai už uždarų durų be pašalinių bandė sutaikyti dvi susipriešinusias Papilio seniūnijos bendruomenes.

Vicemerė Irutė Varzienė pastebėjo: atėjo laikas į susirinkimą kviesti dar daugiau svečių – rajono kultūros įstaigų vadovus, teisininkus ir aiškintis bei ginti bendruomenės pirmininkų teises ir pareigas.

 Su muzika

Susirinkimo kulminacija – muzikinis pusvalandis. Jeigu kam nors dar buvo likę širdyje skaudulių, visus juos Širvėnos ežeran nors trumpam bus nupūtęs trombonininkas Pranas Dapšauskas.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.