Baroko pavasaryje – klavesino rečitalis

2018-04-16 | Kategorija: Renginiai

PILIES RŪMAI, BIBLIOTEKOS SALĖ,  BALANDŽIO 20 D. (PENKTADIENIS) 18 VAL.

 

Vilimo Norkūno klavesino rečitalis

 „Hortus musicus“ (Muzikinis sodas)

Vilimas Norkūnas pakvies  išgirsti kitaip skambantį  Bachą: giedros, pakilios, svajingos sonatos, siuitos ir preliudai su fugomis pakerės savo lengvumu, retorine laisve, pakvies klajoti po „Muzikinį sodą“ Hamburge.

Rečitalyje skambės J.S. Bacho, J. Mathesono solo kūriniai klavesinui.

Trukmė 1 valanda

Festivalio meno vadovas Vilimas Norkūnas

VISI FESTIVALIO KONCERTAI NEMOKAMI.

Daugiau informacijos: www.baroko-pavasaris.lt

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.