Fontanų sezono atidarymas – jau trečiadienį

2018-04-15 | Kategorija: Krašto naujienos

Balandžio 18 d. (trečiadienį) 19.30 val. kviečiame visus nepraleisti vieno laukiamiausių renginių – fontanų atidarymo šventės.

Jau 3-iąjį sezoną plaukiojantys Agluonos upės fontanai nuspalvins upę ir džiugins kiekvieną praeivį!

Atidarymo metu pasinersime į muzikos, vandens ir šviesos draugystę.

Iki susitikimo!  

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

Vienas komentaras to “Fontanų sezono atidarymas – jau trečiadienį”

  1. ,,, parašė:

    Labai laukiu šio renginio. Bus smagu. Ačiū merui už jo pastangas gražinti miestą.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.