Akį džiugina ne viskas

2018-04-13 | Kategorija: Tema

Astravo parke ežero link vedusios alėjos neliko – styro kelmai. Tačiau ateity čia atsiras takai ir gėlynai. Editos Mikelionienės nuotr.

Savaitgalį Širvėnos ežero pakrantėmis bei Astravo parke pasivaikščioti susiruošusi biržietė pasipiktino: medžiai parke kertami beatodairiškai. Neliko nuo grafų Tiškevičių rūmų ežero link vedančios medžių alėjos. Makabriškai atrodo tik iš purvyno styrantys kelmai. Moteris svarstė: turizmo sezonas čia pat, o turistus pasitiksime nekaip pasiruošę: kelmuotu parku, įspėjimo ženklais, kad sutrešusiu tiltu per Širvėnos ežerą eiti pavojinga bei žemėmis užpilta piliavietės teritorija pliaže.

Pliaže

Iki turizmo sezono atidarymo pradžios dar daugiau negu mėnuo. Tad kai kur pasitempti suspėsime. Miesto seniūnas Vytas Jareckas sakė, jog dar šaltukui spaudžiant į pliažą suvežtos žemės bus išlygintos. Tačiau reikia sulaukti, kad nuslūgtų vanduo, nes dabar į pliažo teritoriją jokia technika neįvažiuosi. Vandeniui nuslūgus, bus privežta dar daugiau žemių, jos išlygintos, pasėta žolė, sutvarkytos tinklinio aikštelės.

Seniūnija bando gelbėti skęstantį pliažą. Editos Mikelionienės nuotr.

Astrave

„Biržiečių žodyje“ ne sykį rašėme ir apie Astravo parko tvarkymą. Parke, iki jo sutvarkymo projekto pradžios, bus nupjauta 117 medžių. Tarp jų – ir medžių alėja, vedanti ežero link. Šiuo metu nupjauta tik viena pusė alėjos medžių. Vaizdas – drastiškas: vienoje pusėje šlama didžiuliai uosiai, kitoje styro kelmai.

Praėjusių metų rudenį „Biržiečių žodžio“ skaitytojus informavome apie Astravo parko tvarkymo projektą. Rašėme, jog į pietus nuo rūmų bus atkurti du lygiagretūs takai, tarp jų bus išdėstyti gėlynai, puošti vazomis (vazos bus atkurtos pagal autentiškus pavyzdžius), įrengta aikštelė prie ežero, tašytų akmenų laiptai į buvusią prieplauką, šviestuvai, įkomponuoti atkuriamoje krantinėje, sutvirtinančioje Širvėnos ežero krantą. Gėlynų ornamentas ir rūšys bus atkuriami pagal ikonografinę medžiagą.

Želdiniai bus tvarkomi atsižvelgiant į dendrologinius, istorinius bei ikonografinius tyrimus. Iškirsti bus tik krūmynai, sausuoliai ir ligoti želdiniai. Taip pat numatomas želdinių kirtimas, kuris atvers vaizdą į ežerą bei į rūmus iš šiaurės. Numatoma dalį medžių atsodinti istorinėse vietose, formuojant buvusias erdves. Nenumatoma atsodinti kaštonų eilių, kurios matomos 1912 m. nuotraukoje į pietus nuo rūmų. Istorinėje medžiagoje teigiama, kad paaugę kaštonai užgožė rūmų vaizdą nuo miesto ir užstojo ežerą nuo rūmų ir dėl to 1930 metais buvo išrauti. Vėliau sodintos uosių eilės šiuo metu yra išretėjusios, medžiai išdžiūvę, todėl projekte numatyta juos šalinti. Šiuo metu minėti darbai ir atliekami.

Parkui sutvarkyti yra skirta 652000 eurų. Darbus privalu baigti iki 2020 metų birželio pabaigos.

Pėsčiųjų tiltas

Remonto ilgus metus laukia ir tiltas per Širvėną. Praėjusio mėnesio pabaigoje abiejose tilto pusėse buvo pastatyti įspėjamieji ženklai, kad vaikščioti tiltu pavojinga. Prieš kelias savaites Administracijos direktorius Jonas Jonušys „Biržiečių žodžiui“ sakė, jog šiemet bus parengtas tilto rekonstrukcijos techninis projektas. Numatyta pakeisti tilto medinę dalį, įrengti apšvietimą. Tačiau remonto tiltas šiais metais dar negali tikėtis. Anot J. Jonušio, tam dar ir pinigai biudžete nenumatyti.

Šalia tilto per Širvėną pastatyti įspėjamieji ženklai: tiltas sutrešęs, vaikščioti reikia atsargiai. Editos Mikelionienės nuotr.

Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Seniūnas V. Jareckas sakė, jog balandžio antroje pusėje Jaunimo parke Rotary klubo nariai žada pasodinti 100 medelių, iškelti 100 inkilų. Vis į priekį.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.