Seimo nario Audrio Šimo kvietimu Vilniuje lankėsi biržiečiai

2018-04-11 | Kategorija: Krašto naujienos

Su svečiais iš Biržų

Vilniuje Seimo nario Audrio Šimo kvietimu viešėjo 30 žmonių grupė iš Biržų rajono. Tai Mieliūnų, Kirdonių Liesiškių. Anšiškių, Šukionių, Geidžiūnų, Kvietkų, Skrebiškių, Kvietkų ir Vabalninko bendruomenių pirmininkai ir aktyviausi šių bendruomenių nariai. Pirmiausiai jie apsilankė Lietuvos Respublikos Seime, kur turėjo galimybę stebėti tiesiogiai vykstantį Seimo posėdį. Taip pat buvo smagu susitikti ir pasikalbėti su Seimo nariais Audriu Šimu ir Viktoru Rinkevičiumi apie Lietuvos aktualijas. Ekskursijos po Seimo rūmus metu svečiai iš Biržų apsilankė istorinėje Kovo 11 – osios salėje, Prezidento ir A.M. Brazausko salėse, iš arčiau susipažino su Seimo darbu ir struktūra.

LRT studijoje

Viešnagė sostinėje tęsėsi ekskursija po Lietuvos radiją ir televiziją. Ekskursijos vedėja Raimonda Impolevičienė supažindino su svarbiausiomis televizijos ir radijo studijomis, įdomiai pasakojo, kaip dirba nacionalinis transliuotojas. Ekskursijos dalyviams buvo sudaryta galimybė pamatyti pirmąją Lietuvos televizijos studiją, kurioje prasidėjo jos istorija, o šiandien čia filmuojama populiariausia laida vaikams ,,Gustavo enciklopedija“.

Vėliau biržiečių laukė unikali ekskursija Signatarų namuose, kur eksponuojamas praėjus 100 metų į Lietuvą parvežtas 1918 metų vasario 16 Nepriklausomybės aktas. Dienai baigiantis, svečiai pasigrožėjo vaizdinga Vilniaus panorama nuo Trijų kryžių kalno.

Aldona Jakavonienė

LR Seimo nario padėjėja

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.