Žiūrovams mokiniai atliko baroko operą

2018-04-10 | Kategorija: Palėpė

Mokytojų patarimai muzikantėms. Editos Mikelionienės nuotr.

Įpusėjo ketvirtasis „Baroko pavasaris“. Šiemet jis klausytojams dovanos dešimt koncertų. Per patį festivalio vidurį, ko gero, didžiausią intrigą sukūrė Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir jų mokytojai, žiūrovus nustebinę barokine G. Bonancini opera „Griselda“. „Biržiečių žodis“ stebėjo šios operos repeticiją.

 

Baroko muzika į Biržus atkeliavo prieš dešimt metų, kai Vlado Jakubėno muzikos mokykla penkiasdešimtmečio proga gavo dovanų klavesiną. Nuolatiniai baroko muzikos koncertai išaugo į festivalį. Festivalio koordinatorė mokytoja Romualda Butkevičienė sakė, jog 2012 metais iš Valdovų rūmų į Biržus atvyko baroko muzikos atlikėjai, kurie vedė muzikos mokymus. Užsimezgė draugystė, o baroko muzikos mokymai tapo kasmetiniai. R. Butkevičienė sakė, jog Biržai – vienintelis miestas, kur vaikai mokomi senosios muzikos.

Pirmojo „Baroko pavasario“ festivalio programoje buvo keturi koncertai, o šiais metais – jau dešimt. Tradiciškai kasmet koncertą festivalyje surengia mokiniai. Šiais metais – naujovė. Mokiniai žiūrovams paruošė baroko operą „Griselda“.

Pasak R. Butkevičienės, baroko opera statistiškesnė, atliekama koncertiniu variantu. R. Butkevičienė prisiminė, ką mokiniams apie baroko laikų operą sakė šios operos meistriškumo kursų vadovė Rūta Vosiliūtė. Tai buvo savotiškas to meto popsas, kai operos solistai papasakodavo intriguojančią, paskalomis apipintą istoriją. Tokias istorijas dabartinis žiūrovas mato įvairiuose televizijos serialuose.

Ruošti sudėtingas arijas mokiniai pradėjo iš anksto. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos mokytoja Edita Sargautytė apie savo mokinius kalbėjo ypač didžiuodamasi. Jie užaugę su klasikine muzika, o baroko muzika juos labai sudomino. Tad arijų repeticijoms jie atsidėjo visa širdimi.

Operos „Griselda“ repeticija. Editos Mikelionienės nuotr.

Operoje dainavo E. Sargautytės mokiniai Eglė Pauliūtė, Gabrielė Blažytė, Ovidijus Astrauskas. Smuikininkes Viltę Vasiliauskytę ir Abigailę Kazulytę ruošė mokytojos D. Razguvienė ir I. Ūsienė. Biržietes Vitą Džiulną, Godą Čirvinskaitę bei chorą ruošė mokytoja Ieva Morkūnaitė.

Meistriškumo pamokas smuikininkėms pravedė iš Austrijos atvykusi mokytoja Vera Otasek. Kitus operos atlikėjus mokė operos meistriškumo kursų vadovė Rūta Vosiliūtė bei festivalio meno vadovas klavesinininkas Vilimas Norkūnas, operoje grojęs kartu su mokiniais basso continuo. Visi šie mokytojai yra koncertuojantys atlikėjai ir puikūs baroko muzikos žinovai.

Šešių dalių opera intriguoja. Tesalijos karalius veda valstietę Griseldą, buvusią savo meilužę. Jis nutaria išbandyti jos dorą ir tvirtybę žiauriais išmėginimais. Jis išvaro ją iš rūmų ir paskelbia gandą, jog veda jauną moterį, kuri iš tiesų yra jo dingusi dukra Almira. Almira yra įsimylėjusi kitą jaunuolį. Griselda išlaiko visus išbandymus ir karalius ją pripažįsta karaliene. Almira su savo mylimuoju gali būti kartu.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.