Tęsiamas projektas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje 2018“

2018-04-10 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Balandžio 8 d. Sodeliškių dvaro sodyboje įvyko tęstinis projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje 2018“ darbo grupės susitikimas. Projektas vykdomas jau antrus metus, jame dalyvauja Bauskės, Iecavos, Rundalės, Vecumniekų (Latvija), Biržų, Pasvalio, Pakruojo ir Joniškio (Lietuva) rajonai. Projekto tikslas – skatinti turizmą Lietuvos ir Latvijos pasienyje, populiarinti čia esančius turistinius objektus. Susitikimo metu aptartas projekto reglamentas, dalyvavimo jame taisyklės, organizaciniai klausimai, pristatytos akcijos dalyvių anketos – turizmo maršrutai. Šias anketas Biržuose platins Biržų turizmo informacijos centras.

Darbinis susitikimas užbaigtas ekskursija po Sodeliškių dvaro sodybą, kuri yra viena iš šio turizmo akcijos dalyvių Biržuose. Svečiai iš Latvijos ir Lietuvos aplankė dvaro sodybos kompleksą – dvaro pastatą, vienintelį Lietuvoje visiškai rekonstruotą ir veikiantį vėjo malūną, autentiškos XX a. pradžios Aukštaitijos sodybos patalpas ir ekspozicijas, elnyną, ekologinį ūkį, lauko pirtis ir kt. Edukacinės programos „Grūdo kelias“ metu projekto organizatoriai kepė duoną, skanavo šioje dvaro sodyboje auginamų ir gaminamų skanėstų. Aplankytas senovinės technikos muziejus, kuris duris visiems lankytojams atvers rugpjūčio 4-5 dienomis, Biržų miesto šventės metu.

Šių metų gegužės 1 d. Pakruojyje oficialiai startuos keliavimo Latvijos – Lietuvos pasienyje akcija „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!”. Akcijos tikslas – supažindinti lietuvius ir latvius su šioje teritorijoje esančiais turizmo objektais ir renginiais. Keliavimo maršruto lankstinuke pateikta informacija apie 48 lankytinus objektus ir renginius. Tiems, kam patinka žaidimo elementai, siūloma gauti antspaudą konkrečiuose lankytinuose objektuose ir pateikti užpildytas anketas Bauskės, Biržų, Pakruojo, Pasvalio ar Joniškio turizmo informacijos centruose iki rugsėjo 28 d. ir pretenduoti į vieną iš 16 prizų. Turizmo akcijos uždarymo ir dovanų įteikimo laimėtojams renginys bus organizuojamas spalio 13 d. Bauskėje, tuo pat metu simboliškai uždarant aktyvųjį turizmo sezoną.

Biržų turizmo informacijos centro informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.