Netikėtas svečias Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2018-04-10 | Kategorija: Susitikimai

„Sėlos“ muziejininkų nuotr.

Muziejaus budėtojo skambutis ir pranešimas, kad pasikalbėti nori svečias iš Kanados, visus suintrigavo, nes net bandant prisiminti, koks kanadietis norėtų susitikti, nė vienas pažįstamas tos valstybės pilietis neatėjo į galvą. Svečią radau jau grafų Tiškevičių paveldo ekspozicijoje, smalsiai apžiūrinėjantį eksponatus. Kent Alexander Robertson-Chodakowski – prisistatė ištiesęs ranką. Taip praėjusią savaitę gyvai susipažinome su Prezidento Antano Smetonos žmonos Sofijos Smetonienės ir ministro pirmininko Juozo Tūbelio žmonos Jadvygos Tūbelienės brolio Romano Chodakausko anūku. Būtent Kento senelį Romaną mokydamas lietuvių kalbos būsimasis prezidentas A.Smetona ir susipažino su Sofija Chodakauskaite.

Chodakauskų palikuonis sakė jau kurį laiką esąs Lietuvoje, tad atvažiavo ir į savo prosenelių žemę. Apsistojo nakvynei Sodeliškių dvare, aplankė prosenelių Antano ir Marijos Joanos Chodakauskų amžinojo poilsio vietą Suosto kapeliuose ir atvažiavo į Biržus. Su muziejininke L. Kuncyte svečiui tespėjome parodyti atkurtos Lietuvos ekspoziciją, išgerti puodelį kavos (paragauti „Prezidentės“ pyrago) ir pasidairyti po naujausią Muziejuje fotografijų parodą…

Svečiui buvo įdomu, kodėl eksponuojame Vasario 16-osios akto kopiją, teko paaiškinti, jog šį aktą pasirašė net du biržiečiai. Jo akis taip pat užkliuvo už mokytojų kursų Voroneže dalyvių I Pasaulinio karo metu nuotraukos, paklausė, kas gi tas vyras žila barzda. Pasakėm, kad tai norminės lietuvių kalbos tėvas Jonas Jablonskis, kuris buvo V. Landsbergio senelis… Nuotraukai atsistojome prie Prezidento Antano Smetonos biusto bei simbolinių raktų, kuriuos biržiečiai buvo padovanoję Prezidentui jam lankantis Biržuose.

Skanaudamas kavą svečias sakė, kad jaučiasi esąs daug labiau lietuvis, nei kanadietis, nes Kanadoje auga tik trečioji Chodakauskų karta, o Lietuvoje užaugo mažiausiai penkios. Tik tėvo pastangos išmokyti Kentą lietuvių kalbos buvo bergždžios, Kentas temoka keletą dažniausiai vartojamų žodžių, gali klausytis melodingo kalbos skambėjimo, bet suprasti, o juolab kalbėti – ne. Kentas pasakojo kuriozinį atvejį, kada buvo pakviestas Kaune į konferenciją, kurios darbinė kalba buvo lietuvių, tad teko tik klausytis ir pritariamai linksėti galva.

K.A. Robertson-Chodakovski Biržuose – ne pirmą kartą, tad pastebėjo, kad mūsų miestas labai smarkiai pasikeitęs, pagražėjęs. Sužinojęs, kad miesto plėtrai labai padeda ES investicijos, klausė, ką darysime, kada jų nebeliks.

Svečias susidomėjęs apžiūrėjo Alvydo Šalkausko fotografijų parodą „Lietuva. Nykstantys ir atgimstantys dvarai“, klausė, kokios galimybės Lietuvoje nykstantį dvarą įsigyti ir atgaivinti. Paklausė ir apie buvusį prosenelių Sebentiškio dvarą, ar dar yra kas nors iš jo išlikę. Sužinojęs, kad tiktai medžių alėja, vis vien pasišovė buvusią prosenelių žemę aplankyti. Tad atsivertėme Google žemėlapį ir išaiškinome, ne tik kaip atrasti Sebentiškį, bet ir kaip tiesiausiu keliu nuo Suosto pasiekti nakvynės vietą – Sodeliškį.

Dar tą patį vakarą Facebooko žinute atkeliavo Kento Sebentiškio dvaro alėjoje nuotrauka. Prezidentienės S. Chodakauskaitės-Smetonienės brolio anūkas pažadėjo apie kitą savo vizitą į Biržus pranešti iš anksto, kad galėtume sudaryti visą programą – supažindinti ne tik su muziejumi, bet ir Biržais bei jų apylinkėmis.

Edita LANSBERGIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.