Mažiau statoma namų

2018-04-10 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržiečiai labiau linkę rekonstruoti senus namus nei statyti naujus. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta Munikienė pateikė skaičius. 2016 metais kaimo vietovėse buvo statomi šeši, mieste – devyni individualūs namai. 2017 metais kaimo vietovėje nebuvo pradėtas statyti nė vienas individualus namas, mieste – penki. Padidėjo rekonstruojamų namų skaičius kaimo vietovėse. 2016 metais kaime buvo rekonstruojami penki, mieste – septyni individualūs gyvenamieji namai. 2017 metais kaime buvo rekonstruojama dvylika, mieste – septyni namai.

„Biržiečių žodis“

Vienas komentaras to “Mažiau statoma namų”

  1. Saulis parašė:

    Tai, kad nebėra kam. Babos su studentais nedaug pristatys. Dirbantys europose , manau didesniuose miestuose perka-investuoja, jei aplamai Lietuvoj investuoja. Ten tai dėžučių rajonai plečiasi, na dar ir veiklos biškutis yra. O Biržų tipo miestukai, tai kiek supratau ir kiek bebūtų gaila, merdėt pradeda.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.