Avarinės būklės pastatas kelsis naujam gyvenimui

2018-04-10 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržuose, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms“ ir ketina naujam gyvenimui prikelti ypač prastos būklės buvusį technikos sporto klubo pastatą.

Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų kokybę, padidinti jų įvairovę, užtikrinti kultūrinių paslaugų prieinamumą.

Šiuo metu rengiamasi pastato kapitalinio remonto darbų pirkimui. Vėliau bus perkami kultūrinei veiklai reikalingi baldai, įranga ir muzikos instrumentai. Tikimasi, kad sutvarkytame ir reikalinga įranga aprūpintame jaukiame pastate su vaizdu į Biržų pilį bus organizuojamos Biržų kultūros centro meno kolektyvų veiklos, formuosis individualios, spontaniškos, netradicinės šiuolaikinio meno apraiškos, vietos bendruomenės ir NVO įgyvendins gyventojams naudingas kultūrines iniciatyvas bei paskatins daugiau vaikų ir jaunimo įsitraukti į kultūrinio užimtumo veiklą.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė – 240 290,11 Eur (204 246,59 – ES lėšos, 36 043,52 – Savivaldybės lėšos).

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019 m. pabaigos.

Biržų rajono savivaldybės informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.