Kas trumpina lietuvių gyvenimą?

2018-04-06 | Kategorija: Įžvalgos

Zita KAULINSKIENĖ, Parovėjos medicinos punkto bendruomenės slaugytoja:

Jeigu sakyčiau – valdžia, Seimas, meluočiau. Kai kas valdžiai priekaištauja – nieko ji vardan žmonių nepadarė. Daug kam, ir man, grąžino anksčiau nuo pensijos nurėžtus pinigus. Pensija kilstelėjo. Labai gerai, kad apribojo alkoholį. Nors Parovėjos kaimas neprasigėręs, bet reikėjo riboti. Alkoholis skiria šeimas, žmonės suserga, tampa psichiniais ligoniais, kenčia vaikai ir seneliai. Stresuoja žmonės dėl visko: nepriteklių, pinigų stokos, ligų, senatvės, vienatvės… Nesaikingai vartojami vaistai taip pat trumpina gyvenimą. Vaistų naudojame daug ir netinkamų. Raminamuosius, antibiotikus geriame be saiko. Suslogavom – ir už antibiotikų. Kai organizmas jais jau persisotinęs, jie nebeveikia. Įvairūs virusai, bakterijos pripranta prie antibiotikų taip, kaip ta musė prie chemikalų. Purški purški po truputį, musė nugriūna ir vėl prisikelia. Mes, lietuviai, mėgstame sočiai, riebiai pavalgyti ir daug sverti. Šventėmis per daug prisiruošiame vaišių. O paskui gaila viską išmesti.

 

Julius NEMANIS, pensininkas iš Medeikių:

Pagrindinė rykštė: alkoholis ir rūkymas. Rūkymas gal ne tiek kenkia, bet girtuokliavimas… Gyvenimo pavyzdžių daug žinau, aukas vardinčiau ir vardinčiau. Girti sėda ir prie vairo, laksto kaip pasiutę. Vieni kitų nebegerbiame. Išklydome iš savo kelio krypties, nebeturime gyvenimo tikslo. Jaunimo gaila. Anksčiau nuo mažų dienų mus tėvai spausdavo, pratindavo prie darbo. Dirbdavome ir užsidirbdavome. O dabar mat pasikeitė įstatymai – nepilnamečiams nebeleidžia dirbti. Iš neturėjimo ką veikti ir ramsto kertes, būriuojasi, visokių išdaigų prisigalvoja.

Anais laikais bendravimo papročiai būdavo kitokie. Išgerdavom. Bet alų darydavom namuose. Miežinį. O dabar kas čia per tą pirktinį gėralą, kas per jo gamybos technologijas? Žmones tarsi užburia, vis daugiau ir dažniau norisi. Labai daug pavergtųjų. Išgers ir išeina iš proto, ir vaikšto kaip gaidžiai po šiaudus. Jokios kultūros.

 

Marija BALČIŪNAITĖ, Gabija PAVILONYTĖ, Gabija TRAINYTĖ, biržietės moksleivės:

Gyvenimą trumpina alkoholis, rūkymas, narkotikai. Labai svarbu nepradėti jų vartoti, nepriprasti. Suaugusiuosius labai graužia pavydas. Pavydas – ne į sveikatą, ne į ilgą amžių, ne į grožį. O kas mūsų gyvenimą mokykloje trumpina? Mūsų gyvenimą mokyklos suole trumpina patyčios. Laikrodžių sukiojimas du kartus per metus. Įvedus vasaros laiką labai tingisi anksti keltis į mokyklą. Ir dar labai neramu, ar merginoms neįves privalomos karinės tarnybos. Mes kariuomenėje tarnauti nenorėtume. Tai vyriška specialybė, tegul vaikinai kariauja. Bet gal atsiras savanorių ir mums nereikės imti į rankas ginklo? O karo – nebus.

Audronė KURKIENĖ, Smilgių parduotuvės pardavėja:

Ne ateiviai, mes patys vieni kitus pirma laiko varome į kapus. Daug kam labai trūksta pakantumo artimui. Žmonių santykiai šaltėja. Užaugę vaikai tolsta nuo senų tėvų. Barniai, smurtas, neapykanta naikina asmenybę iš vidaus, griauna ją dvasiškai. Į ką sutrikusiam remtis? Kas jam pirmas išties pagalbos ranką? Ir ar šis pasiūlymas bus priimtas? Nuo bendruomenės šie žmonės tolsta į užribį, kol… Prie gero neveda bedarbystė, žalingi įpročiai. Skaudu: žmonės savo noru žaloja sveikatą ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Netinkamas gyvenimo būdas slegia ne tik šeimos narius, bet ir kaimynus.

Asmeniškai mane labiausiai ir veikia įvairūs gyvenimo negatyvai. Matyt, ir kitoms moterims jie dažniausiai trumpina gyvenimą.

Pašnekovus kalbino ir fotografavo Regina VAIČEKONIENĖ

Vienas komentaras to “Kas trumpina lietuvių gyvenimą?”

  1. Saulis parašė:

    Na beveik viskas ir surašyta, pasirodo daug dar gębančių mastyt yra aplinkui. Ne visada ir pamatysi. Na gal dar darboholiškumą pridėčiau, su visom stressituacijomis. Kai žmonės negali normaliai pragyvent iš vieno darbo, ir plėšosi, per du-tris darbus, tas betikslis lėkimas kažkur, skubėjimas. Trumpokas žmogaus amželis… gali per visokius "iššūkius" ir nepastebėt, kad gyveni.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.