Administracijos direktoriaus veiklai – kritika

2018-04-06 | Kategorija: Tema

Administracijos direktorius Jonas Jonušys turėjo ne kartą išklausyti paežerės gatvių gyventojų skundus dėl ežero vandens šuliniuose.

Rajono Tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos direktorius Jonas Jonušys pristatė savo ir Savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitą. Ne visi rajono politikai ataskaitai pritarė. Direktorius susilaukė aštrios opozicijos kritikos, o už trisdešimties metų senumo pavyzdžius savo kalboje – kai kurių Tarybos narių ironijos. Tačiau mero V. Valkiūno akimis, Biržai eina klestėjimo keliu, mat čia kuriasi grožio ir gėlių salonai, yra kur išgerti kavos.

Dirbti Savivaldybėje nesiveržia

Pristatydamas ataskaitą direktorius atsiprašė už tau, kad ataskaita labai plati – savo nuveiktus darbus į ją surašė ne tik jis, bet ir Administracijos skyriai.

J.Jonušys guodėsi, kad žmonės dirbti Savivaldybėn nesiveržia, tad praėjusių metų gruodžio duomenimis, trūko net septyniolikos specialistų. Niekaip nepavyksta rasti vyriausiojo architekto. Šią problemą, anot J. Jonušio, turi ne tik Biržai, bet ir Šiauliai, Neringa. Nesiveržia specialistai į Statybos ir infrastruktūros skyrių. Šio skyriaus darbuotojai atsakingi už rajono kelius, renovaciją ir kitus projektus. Problemų dėl specialistų buvo Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.

Savivaldybę padavė į teismą

J.Jonušys sakė, jog Savivaldybės administracija neįvykdė Vyriausybės (Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų) sprendimo įsteigti tarpinstitucinio koordinatoriaus pareigybę ir dėl to atsidūrė teisme. Vyriausybė skyrė lėšų tik šio koordinatoriaus atlyginimui, o darbo vietą įsteigti biudžeto lėšomis privalėjo Savivaldybė. Meras V. Valkiūnas paskaičiavo, jog darbo vieta rajono biudžetui per mėnesį kainuos 120–150 eurų, tad paprašė Švietimo ir mokslo ministerijos padengti ir šias išlaidas. Kai gavo atsakymą, kad ministerija darbo vietos išlaikymui pinigų neskirs, pareigybė nebuvo įsteigta. Šio klausimo Savivaldybė nepateikė svarstyti ir rajono Tarybai. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba Savivaldybę padavė į teismą.

Kęstučio gatvei tvarkyti nėra rangovų

Rajono Tarybos nariai direktoriui turėjo klausimų.

S.Griciūnienė pasitikslino, jog direktorius savo pareigas atlieka nuo praėjusių metų birželio 28 dienos ir domėjosi, kokius projektus jam per šį neilgą laiką pavyko įgyvendinti.

J.Jonušys sakė, jog garbės prisiimti nenori, tęsė pradėtus darbus. Anot direktoriaus, per vargą pavyko baigti Vabalninko parko projektą. Mat buvo problemų dėl rangovo, o ir nepalankus metų laikas trukdė. Iškilo bėdų dėl Kęstučio gatvės rekonstrukcijos – neatsiranda rangovų. Teko skelbti antrą rangovo konkursą, tačiau kol kas jame dalyvauti niekas nenori. Direktorius vylėsi, jog norinčių dar atsiras, nes dokumentus galima pateikti iki balandžio 15 dienos.

Sporto ir sveikatingumo komplekso statyba vėl įstrigo

Dėl sporto ir sveikatingumo komplekso statybos taip pat yra sunkumų – atsirado naujas reikalavimas: poveikio aplinkai vertinimas. Anot direktoriaus, vietos kompleksui „Saulės“ gimnazijos stadione kaip ir užtenka, tačiau šalia turėtų būti ir poilsio aikštelė, žalioji zona. Šiuo metu projektas taisomas. Leidimą statyboms būtų galimybė išduoti nebent per ateinančias Kalėdas. Anot J. Jonušio, architektai projektą taiso savo lėšomis, nes patys neapsižiūrėjo.

A.Anskinas teiravosi, ar direktorius pritaria Sporto ir sveikatingumo komplekso vietos pakeitimui. J. Jonušys atsakė, jog jis rajono Tarybos sprendimo nekomentuos.

Teismai dėl bibliotekos statybų

A.Vaitkevičius kalbėjo, jog „Sėlos“ muziejui trūksta patalpų, o bibliotekos architektūriniai sprendiniai šiuo metu teismuose.

J.Jonušys sakė, jog muziejus turi ir daugiau problemų – patalpos ne visiems pritaikytos. Todėl bus rengiamas keltuvas. Pasak direktoriaus, biblioteką buvo mintis perkelti į Paštą, tačiau bibliotekos reikmėms Pašto pastatas netinka. O paveldosaugininkai neleido griauti sienų. Gal bus galima biblioteką statyti Kęstučio gatvėje.

Vabalninko vandentvarkos likimas

P.Narkevičius teiravosi, ką pavyko padaryti, išskyrus paraiškos pateikimą, dėl Vabalninko vandens tiekimo ir nuotekų rekonstrukcijos ir ar direktorius tiki šio projekto sėkme?

J.Jonušys sakė, jog projektas Savivaldybei kainuotų apie 700000 eurų. Anot direktoriaus, norinčių įsivesti vandentiekį būtų 100, nuotekas – 98 žmonės. Tačiau ne visi norintieji nuspręs jungtis. Vyriausybė priėmė sprendimą: už klaidingą parašo padėjimą – 1810 eurų bauda žmogui. Neįvykdžius projekto, nukentės rajono biudžetas. Šio projekto likimas dar bus sprendžiamas.

Verslo skatinimas – pačių verslininkų reikalas

A.Bružas domėjosi, kas daroma, kad į rajoną būtų pritrauktos investicijos, kaip skatinamas naujas verslas? J. Jonušys atsakė, jog tam numatyta nedaug pinigų. Anot direktoriaus, verslininkai turi galvoti, kaip prisidėti prie Biržų gražinimo.

A.Anskinas piktinosi: Rotušės gatvėje šeima turi įkūrusi verslą. Šalia buvo laisvas plotas automobiliams pastatyti. Verslininkų neinformavusi, Savivaldybė pastatė ženklą, draudžiantį statyti automobilius. Ar tai verslo skatinimas?

Kritikavo struktūros pertvarką

T.Četvergas kritikavo Savivaldybės administracijos struktūros pertvarką. 2016 m. etatų padaugėjo aštuoniais, apie 125000 eurų daugiau išleidžiama algoms. J. Jonušys kalbėjo, jog pertvarką matytų šiek tiek kitokią. Galbūt reikėtų mažinti skyrių skaičių, nes, pavyzdžiui, mažėja mokinių, gyventojų skaičius, daugiau žmonių miršta nei gimsta.

Šilumos klausimas – istorinis

A.Vaitkevičiui užkabinus jautriausią – šilumos kainų – temą, direktorius kalbą pradėjo prisimindamas 1994-uosius metus, kai buvo pastatyta pirmoji Lietuvoje drožlėmis kūrenama katilinė Kaštonuose. Iki „Litesko“ atėjimo šilumos ūkis Biržuose buvo apleistas. Tuometinė valdžia džiaugėsi atėjusiais gelbėtojais, nes biudžete pinigų nebuvo. Verslininkai norėjo pelno, politikai investicijoms pritarė. Investuota daug. Anot J. Jonušio, šiuo metu rajono valdžia konsultuojasi su ekspertais. Poveikio aplinkai vertinimui „Litesko“ pateikė Rotušės katilinės projektą, tačiau priešinasi paveldosauga. Naujas drožlių katilas turėtų atsirasti Kaštonų katilinėje.

R.Čigienė ironizavo: dėkojo direktoriui, kad jis rajono Tarybos narius nukėlė trisdešimčia metų atgal. Politikė direktoriaus paprašė įvertinti Administracijos darbą. J. Jonušys buvo lakoniškas: Administracijos darbą patiems vertinti sunku.

S.Eitavičienė: „Negali suprasti, kur patarėja, o kur – padėjėja“

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu kalbėjusi Stasė Eitavičienė kritikavo J. Jonušio ataskaitą. Nebuvo pastangų tenkinti rajono gyventojų reikmių: niekas nepadaryta, kad gyventojai galėtų prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. K. Binkio gatvėje prie trasos negali prisijungti septynios sodybos. Reikėtų pradėti nuo vienos gatvės ir darbus tęsti kitose. Antra, skęstančios sodybos. Anot S. Eitavičienės, meras dar tyčiojosi, kad triukšmas kilo dėl vienos moteriškės. Trečia, karsto regionas: kiek kartų kalbėta apie S. Briedienės sodybą, kurioje veriasi smegduobės. Problemų yra ir dėl neprižiūrimų kelių ir gatvių remonto. S. Eitavičienė piktinosi, kad Savivaldybėje nežinia kiek padaugėjo politinio pasitikėjimo darbuotojų. Nebegali suprasti, kur mero patarėja, kur – padėjėja. S. Eitavičienė priekaištavo, kad meras užsispyrė ir nesteigia tarpinstitucinio koordinatoriaus pareigybės, o dėl to Savivaldybė atsidūrė teisme. Ji siūlė atsisakyti vienos padėjėjos ir atsiras darbo vieta koordinatoriui. Tarybos narė piktinosi, jog direktorius neanalizuoja Administracijos darbo, neaišku, kuri sritis apleista, o kuri – ne. Frakcija nusprendė nepritarti direktoriaus ataskaitai.

Problemos senos

A.Garšvaitė sakė pritarsianti ataskaitai, nes direktorius dirba dar visai neilgai, tačiau vykdo rajono Tarybos sprendimus ir tęsia pradėtus darbus. Minėtos problemos yra senos. D. Jakubėnas taip pat siūlė pritarti ataskaitai.

I. Varzienė prašė nepamiršti ir koalicijos indėlio

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu kalbėjusi I. Varzienė sakė, jog jų frakcija nusprendė balsuoti laisvai. I. Varzienė nusprendė balsuoti „už“, nors yra ką kritikuoti. Anot I. Varzienės, J. Jonušys užtikrino stabilumą ir kasdienį darbo ritmą. I. Varzienė sakė pasigendanti komandinio darbo įvairovės, diskusijų ir koalicijos įvertinimo. Ji apgailestavo, kad rajono meras neteikė rajono Tarybai sprendimo projekto dėl tarpinstitucinio koordinatoriaus pareigybės steigimo. Meras rajono Tarybos narius turėjo įtikinti, kad darbo vietai kurti nėra pinigų. I.Varzienė sakė, jog rimtai kalbėjosi su meru, kad koalicijos vertė būtų įvardijama nors retkarčiais.

Vakuumas be direktoriauS

A.Vaitkevičiaus nuomone, kai vienas Administracijos direktorius išėjo iš darbo ir kol atėjo kitas, įsisenėjo daug problemų. Komandai galbūt trūko viešumo, produktyvumo, kompetencijos. Neturėjo pasijusti to laiko, kai nebuvo direktoriaus. A. Vaitkevičius nutarė balsuodamas susilaikyti. Susilaikyti nusprendė ir A. Bružas.

Meras: „Biržai eina klestėjimo keliu“

Meras V. Valkiūnas prieštaravo: Biržų prestižas kyla: grožio, gėlių salonų daugėja. Biržai eina klestėjimo keliu.

Savivaldybės administracijos ir direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai pritarė 13, susilaikė 7, nebalsavo 2 rajono Tarybos nariai.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

9 komentarų to “Administracijos direktoriaus veiklai – kritika”

 1. ,,, parašė:

  Tik už VOLDĮ. Aišku su ta sąlyga jei nebus jo sąraše tos personalijos su akinukais.

 2. Bus sunku parašė:

  Jei reiks rinktis tarp Voldžio, Irutės ir Audronės….

 3. Bedarbis parašė:

  Parsidavėlių, veidmainių, sukčių, nukvakėlių… ir "auksinių protų" ponauja vadovauja, todėl žemiau kristi nebėra kur. Manau pagaliau susiprotės Biržiečiai ir kitai kadencijai išsirinks protingesnę ir darbštesnę valdžią

 4. Siūlyti parašė:

  galima protingiems arba bent jau klausantiems. O biržų Caras nepriklauso nei vienai iš šių kategorijų…Nekalbant apie kantrybę ir supratimą…..

 5. ciocė parašė:

  Jonušys oasakė: "Balsuokit, kad nebūtų prarasti 600000". Ką dabar gali pasakyti Jonušys?

 6. ,,, parašė:

  Visada lengviausia yra kritikuoti kitus. Gal pradėkim kiekvienas žiūrėti ką gero ir protingo (atitinkančio įstatymus) pasiūliau, patariau rajono vadovybei. Dabar jau prasidėjo rinkiminis šou:kas kiek kokių komisijų sudaris,kas daugiau straipsnių parašis, kas socialiniuose tinkluose apie save pareklamuos ir t.t. O rajono vadovybei linkiu kantrybės ir supratimo.

  • to ,,, parašė:

   šis posėdis yra geriausias pvz, kad raj savivaldybei nusispjaut į žmonių ir net kt tarybos narių prašymus. Čia dar ne apie Jonušį, nes jis tik kojas apšilo ir greičiausiai šoks pagal mero dūdelę. ar galima rimtai vertinti mero pasakymą, kad dirbame žmonių gerovei, kai tai susivedama į.. patrauklumą svečiams iš Latvijos! Nei vienos problemos meras nemato, nes Biržai klesti su gėlių salonu ir kavine 🙂 o ar pateiks išlaidų išklotines bylinėjimosi išlaidoms, net ne 1, o 70 bylų!!! Neįsivaizduoju, kaip tai galima lyginti su pinigais, sutaupytais 1 darbo vietos išlaikymui. Ir t.t ir taip be galo. tokia biržietiška realybė, gal tikrai susimąstykime labiau kur konkretūs įvardinti darbai, o ne lozungai.

   • Elfas parašė:

    Anksčiau žmonės dirbdavo pagal protinius sugebėjimus, o da dirba pagal negebėjimo protauti demonstravimą. Nauji rinkimai ne už kalnų. Viskas rinkėjų rankose. Laikas parodys ar žmonės sotūs lietuvių luaudies pasakojimais ir arabų šeichų dovanomis. Tiesiog ciniška dengti pažadus gėlių ir salonų savininkų sąskaita.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.