Velykinė Panevėžio lėlių vežimo teatro dovana mažiesiems

2018-03-30 | Kategorija: Renginiai

Panevėžio Lėlių vežimo teatras, sveikindamas visus Šventų Velykų proga, dovanoja PREMJERĄ – nuotaikingą, linksmą muzikinę komediją „Lietuviški perdainavimai“. Spektaklio autorius ir režisierius nusipelnęs Ukrainos meno veikėjas, Kijevo privataus lėlių teatro „Sraigė“ įkūrėjas, aktorius Jurijus Titarovas.

Muzikinėje komedijoje „Lietuviški perdainavimai“ persipina lietuviško kaimo gyventojų kasdienybė. Tai jaukus, šmaikščios nuotaikos ir linksmų sceninių triukų kupinas vaidinimas. Apsilankę spektaklyje, vaikai supras, kas yra gėris, draugystė, sąžiningumas, moralė, išgirs lietuvišką liaudies muziką ir ilgai bei nuoširdžiai juoksis.

Kaip teigia spektaklio režisierius Jurijus Titarovas: „pasaka moko, jog blogis visuomet yra nubaudžiamas. Viename epizode, spektaklio herojus šuo ištaria liūdną frazę: „pasaulyje nėra teisybės“, tačiau teisybė egzistuoja! Ir tą supras visi, kas apsilankys muzikinėje komedijoje „Lietuviški perdainavimai“!“.

SPEKTAKLIO AUTORIUS IR REŽISIERIUS – Jurijus Titarovas;

LĖLĖS IR SCENOGRAFIJA – Viktoras Nikitinas;

MUZIKA – Jurijus Ševčenko, Žemyna Trinkūnaitė;

VAIDINA: Margarita Kisiliova, Marija Patokova, Igoris Ignatenko, Aleksandras Železnovas;

REŽISIERIAUS ASISTENTĖ – Reda Matuzevičienė;

GARSO REŽISIERIUS – Andrius Gaigalas;

ŠVIESOS REŽISIERĖ – Ina Jackūnienė;

SPEKTAKLĮ KURIANT DALYVAVO: Lina Jakubonytė, Vida Auksutytė, Vidmantas Kievinas;

TEATRO MENO VADOVAS – Antanas Markuckis.

Spektaklis skirtas vaikams nuo 3 metų, visai šeimai. Trukmė – 35 minutės.

Spektaklio premjera Lėlių vežimo teatre jau balandžio 4 dieną 11 valandą. Muzikinę komediją „Lietuviški perdainavimai“ žiūrovai turės galimybę pamatyti ir visą balandžio mėnesį: 7 d. 12 val., 8 dieną 12 val., 15 d. 12 val., 21 d. 12 val., 28 d. 12 val.. Bilietus galima įsigyti teatro kasoje, arba rezervuotis telefonu (845) 460533.  

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.