Baroko pavasaryje – meistriškumo kursų dalyvių koncertas

2018-03-30 | Kategorija: Renginiai

 

PILIES RŪMAI, BIBLIOTEKOS SALĖ,  BALANDŽIO 6 D. (PENKTADIENIS), 18.00 VAL.

Meistriškumo kursų dalyvių koncertas – instrumentinė muzika ir G. Bonancini opera „Griselda“  (kursų vadovai Rūta Vosyliūtė, Vera Otasek,  Vilimas Norkūnas)

Dalyvauja Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.

 

Trukmė 1 valanda

Festivalio meno vadovas Vilimas Norkūnas

VISI FESTIVALIO KONCERTAI NEMOKAMI !

Daugiau informacijos: www.baroko-pavasaris.lt

 

 

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.