Paskutinė proga pamatyti: Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspozicijos uždaromos dvejiems metams

2018-03-26 | Kategorija: Kaimynai

Nuo 2018 m. balandžio 3 d. muziejus uždaromas rekonstrukcijai. Muziejininkai neabejoja, kad dar yra panevėžiečių, nė karto nebuvusių muziejuje, nelankiusių ekspozicijų, nedalyvavusių edukacinėse programose, todėl nusprendė prieš uždarymą suteikti paskutinę progą tai padaryti. Dėmesio, visų jūsų lauksime kovo 29 dieną 9.00–19.00 val. Būtinai ateikite, kad pasiliktumėte prisiminimą apie buvusias ekspozicijas, o vėliau galėtumėte lyginti, kas buvo prieš ir po rekonstrukcijos.

Kviečiame ir į nemokamą ekskursiją – atsisveikinimą su senosiomis muziejaus ekspozicijomis (pageidautina išankstinė registracija). Ekskursijos pradžia 17.30 val., ją ves muziejaus direktorius Arūnas Astramskas. Beje, į ekskursiją kviečiami visi: ir muziejaus bičiuliai, ir tie, kurie lankysis pirmą kartą. Pažintinė kelionė muziejuje baigsis numatomų pertvarkų pristatymu.

Vykstant rekonstrukcijai, muziejus liks atviras edukacinių programų dalyviams: pagal išankstinę registraciją bus priimamos grupės ir vedami edukaciniai užsiėmimai. Rekonstrukcijos metu miestiečiai ir miesto svečiai kviečiami lankyti muziejaus filialus: seniausiame Panevėžio pastate veikiančią ekspoziciją „Upytės bajorai“ (Kranto g. 21) bei Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspoziciją (Respublikos g. 17). Vasarą buvusio Upytės pavieto archyvo pastate (Kranto g.) veikiančioje ekspozicijoje bus rengiamos vieno objekto– unikalaus eksponato iš muziejaus fondų – parodos.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.