Kaimyniška draugystė tautodailės parodoje

2018-03-20 | Kategorija: Susitikimai

Biržų tautodailininkų paroda sulaukia daug lankytojų. Editos Mikelionienės nuotr.

Tradicinės Biržų krašto tautodailininkų parodos atidaryme tradiciškai dalyvavo itin daug biržiečių. Pirmą kartą biržiečiai parodą surengė kartu su Bauskės tautodailininkais. Lietuvių ir latvių meistrai džiaugėsi praturtinę vieni kitus savo darbais.

Vyto Jarecko kalvystės darbai. Editos Mikelionienės nuotr.

Žiūrovams itin smalsu buvo pamatyti, ką per metus sukūrė mūsų krašto meistrai, ką į Biržus atvežė Bauskės tautodailininkai. Parodos įvairovė ir gausa stebino. Savo tapybos darbus eksponavo Vytautas Laisonas, Kęstutis Preidžius, Idilija Dumbrauskienė, drožybą – Vitas Jatulevičius, Algirdas Butkevičius, parodos naujokas Bronius Karavaitis, Kęstutis Balčiūnas, Vydas Vareika, Medžio darbų studijos mokiniai. Austas juostas – Zita Kumpelienė, lino audinius – Stefanija Dovidėnaitė. Papuošalus, sukurtus įvairiomis technikomis ir iš įvairiausių medžiagų, – Loreta Kujelienė, Vida Preidžiuvienė. Lėles eksponavo Sigutė Kiaulėnienė, Jurgita Augustinavičienė, nertus žaislus – Rita Dagienė, Loreta Vaičelionienė, karpinius – Saigūnė Rožėnienė, Jolanta Janonienė. Mezginių ir nėrinių gausa stebino Henrika Marcinkevičienė, Rita Dagienė, Regina Mickeliūnienė, Diana Kurapkienė, Danguolė Mačienė, Birutė Galvelienė, Loreta Vaičelionienė, Danutė Jakimavičienė. Servizą iš audinių sukūrė Banga Joneliūkštienė, lino krepšelius su aplikacijomis – Siga Kubilienė. Šilti ir jaukūs tautodailininkų Lukovnikovų molinukai. Vytas Jareckas vienintelis eksponavo kalvystės darbus. Už tai prizu jam padėkojo rajono meras Valdemaras Valkiūnas. Išskirtiniu kruopštumu išsiskyrė Dalios Indrašienės siuvinėti darbai, Vaidutės Stankevičienės siuvinėtas peizažas. Vitenės Repšienės margučiai ir sodai kaip magnetas traukė parodos lankytojus. Sunku visus darbus, visus kūrėjus ir paminėti – parodoje jų buvo itin daug.

Bauskės tautodailininkai išsiskyrė tautiniais raštais austais audiniais, tapybos darbais, papuošalais ir t. t.

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Vireliūnienė sveikino Bauskės tautodailininkus. Editos Mikelionienės nuotr.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Biržų skyriaus vadovas Kęstutis Preidžius pakvietė parodos dalyvius pagerbti Anapilin išėjusius jų narius – Agnietę Sigutę Selevičienę ir Joną Micevičių. Prie jų portretų degė atminimo žvakutės.

Jurgitos Augustinavičienės lėlės. Editos Mikelionienės nuotr.

Žodį tarė svečiai: Seimo narys V. Rnkevičius, rajono meras V. Valkiūnas. Net trimis kalbomis svečius sveikino Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Vireliūnienė. Biržiečius tautodailininkus ir Bauskės kūrėjus gyrė svečiai tautodailininkai iš Kupiškio, Pasvalio, Panevėžio ir Rokiškio, už kvietimą dalyvauti parodoje dėkojo Bauskės kūrėjai. Svečiai džiaugėsi galimybe pamatyti tokią turtingą biržiečių parodą.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Biržų skyriaus vadovas Kęstutis Preidžius sveikino muziejininkus 90-mečio proga. Editos Mikelionienės nuotr.

Kęstutis Preidžius pasveikino visus Lietuvos šimtmečio proga, o „Sėlos“ muziejininkus – muziejaus devyniasdešimtmečio proga ir įteikė jiems proginį duonos kepalą bei diplomą nuo Lietuvos tautodailininkų sąjungos.

Visiems rūpėjo, kada biržiečiams gimė mintis pasikviesti į parodą kaimynus latvius. K. Preidžius sakė, jog su tautodailininkais keliavo ratą nuo Jelgavos pro Rokiškį, lankė amatų centrus. Tuomet ir kilo mintis surengti tarptautinę parodą.

Dalios Indrašienės kruopštumu žavintys siuvinėti paveikslai. Editos Mikelionienės nuotr.

K.Preidžius pasveikino praėjusių metų jubiliatus Stanislavą Grigaravičienę, Danutę Jakimavičienę, Saigūnę Rožėnienę. Biržų tautodailininkų vadovas pasidžiaugė parodoje dalyvaujančiu naujoku drožėju Broniumi Karavaičiu bei antrą kartą parodoje dalyvaujančiu Kęstučiu Balčiūnu. Plojimų sulaukė į parodą atvykusi Vitenė Repšienė, kuri dabar gyvena Vilniuje. Ją atlydėjo dukra.

Tautodailininkė Vitenė Repšienė su dukra į parodą atvyko iš Vilniaus. Editos Mikelionienės nuotr.

Balandžio 17 dieną vyks regioninė tautodailininkų paroda Panevėžyje, po to laukia paroda Vilniuje, kuri vyks Dainų šventės metu.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.