Dziudo turnyras Biržuose

2018-03-13 | Kategorija: Krašto naujienos

Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusį penktadienį Biržuose vyko atviras Biržų rajono dziudo vaikų turnyras. Į svečius atvyko jaunieji sportininkai iš Panevėžio, Pasvalio, Utenos. Biržiečiai iškovojo 22 prizines vietas savo svorio kategorijose.

Tarp mergaičių (gimusių 2007 m. ir jaunesnių) svorio kategorijoje iki 35 kg antrąsias vietas laimėjo Austėja Kabečiūtė ir Meilė Miliauskaitė, trečiąją – Urtė Stukaitė. Andrėja Karabeinikovaitė svorio kategorijoje daugiau kaip 46 kg laimėjo antrąją vietą.

Berniukų grupėje (gimusių 2007–2008 m.) I vietą laimėjo Lukas Macys (iki 27 kg), III – Simonas Šarkūnas. Svorio kategorijoje iki 30 kg I vietą laimėjo Kostas Vaitiekūnas. Benas Krikščiukas buvo trečias (iki 35 kg), Erikas Borodėvičius – IV (iki 35 kg). Svorio kategorijoje iki 40 kg antras buvo Rokas Luomanas, trečias – Gustas Pukėnas. II vietą laimėjo Andrius Viederis (iki 50 kg), III – Augustas Pranaitis (iki 50 kg), Svorio kategorijoje daugiau kaip 50 kg trečias buvo Matas Čepas.

Berniukų amžiaus grupėje (gimusių 2009 ir jaunesnių) svorio kategorijoje iki 27 kg I buvo Kristupas Stukas, II – Benas Karaša. Svorio kategorijoje iki 30 kg II vietą laimėjo Vakaris Žukauskas, III – Kajus Miliukas, IV – Martinas Sveikauskas. III buvo Dovydas Rožėnas (iki 35 kg), III – Tadas Ivanauskas (iki 40 kg). Svorio kategorijoje daugiau kaip 45 kg I vietą iškovojo Markas Martinkėnas, II – Simonas Žukas, III – Rokas Kunsmanas.

Sportininkus treniruoja M. Simėnas, S. Mitrochinas, P. Jukonis.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.