Laisvės nuojauta pirmosiose Trispalvėse

2018-03-09 | Kategorija: Įžvalgos

Eisena su vėliava Vabalninke. Editos Mikelionienės nuotr.

Atviros jaunimo erdvės pastatą prie turgavietės puošia didžiulė Trispalvė. Ją, surengę kūrybines dirbtuves, siuvo patys vaikai kartu su vadovais. Labdaros ir paramos fondo „Vilties šviesa“ vadovė Vera Šnarienė sakė, jog vaikams tai buvo laisvės pamoka, kurioje jie sužinojo, kokiais laikais Trispalvė sugrįžo į mūsų gyvenimus.

Vera Šnarienė pasakojo:

– Pamanėme, kad didelė vėliava tiktų ant Atviros jaunimo erdvės pastato. Vėliavos neturėjo ir mūsų dienos centras Vabalninke. Todėl važiavau į Panevėžį ir nupirkau audinio vėliavoms.

Vabalninko dienos centro vaikai Vasario 16-ąją sumanė eiseną per miestą. Prie eisenos prisidėjo ir gyventojai. Pasak Veros, eisena atrodė įspūdingai ir dėl didžiulės vėliavos.

Antra Trispalvė – 3 metrų ilgio ir pusantro metro pločio – suplevėsavo ant Atviros jaunimo erdvės pastato.

V.Šnarienė vaikams pasakojo, jog pirmąją Trispalvę pasisiuvo būdama septyniolikos metų, radusi audinio mamos spintoje. Tuomet buvo juntami pirmieji ženklai, kažkoks laisvės kvapas, kurio mes patys dar nesupratom. Savo pasiūtą Trispalvę Vera nusinešė į Biržų estradą, kur vyko „Roko maršo per Lietuvą“ koncertas.

– Į koncertą atvažiavo mano grupiokai iš Rokiškio. Atsimenu, kaip sėdėjau ant pečių ir mosavau savo vėliava. Tos dainos, kurias dainavo „Antis“, kiti atlikėjai, kažką reiškė. Buvo aišku, kad kažkas keisis, visu vidumi tai jautėme, tik nežinojome, kas. Tėtis Jonas Viederis labai nerimavo dėl to, kad į koncertą iškeliavau su Trispalve. Sovietinė valdžia mus spaudė dėl religijos. Todėl tėtis bijojo mano išsišokimo, – prisiminė Vera.

Atviros jaunimo erdvės pastatą puošia vaikų siūta Trispalvė. Editos Mikelionienės nuotr.

Tai nebuvo paskutinis Veros vėliavos suplevėsavimas viešumoje. Ji vėliavą nusivežė į Panevėžio technikumą, kur tuomet mokėsi. Buvo 1988-ieji. Vėliavą studentai iškėlė prie bendrabučio. Tuomet Verą norėjo išmesti iš technikumo. O 1989-aisiais jau visi ėjo su Trispalvėm, jos suplevėsavo Baltijos kelyje.

– Kai vaikai, nugirdę savo šeimose, sako, kad prie ruso buvo geriau, jiems pasakoju, kaip gyvenome, kai Rusija paskelbė ekonominę blokadą. 1989 metais buvo mūsų mano vestuvės. Benzino automobiliui teko važiuoti į „Naftotiekį“, kur kareivėliai mums paskolino šiek tiek degalų. Fotoateljė nebuvo fotopopieriaus, todėl vestuvių nuotraukas mums padarė gerokai vėliau – jau buvo gimusi mūsų duktė. O verstuvinę suknelę galėjau išsirinkti arba per didelę, arba per trumpą, nes parduotuvėje buvo tik dviejų dydžių suknelės. Norėdami nusipirkti batus, eilėje stovėjome per naktį ir dainavome dainas. Tačiau gavome nusipirkti tik per mažus batus. Bet pastovėjus per naktį, norėjosi kažką nusipirkti, – prisiminė Vera.

Pasak Veros, vaikai sunkiai suvokia, kokie tamsūs buvo sovietiniai laikai:

– Siūdami vėliavą vaikams pasakojome, kokias jie dabar turi galimybes, kokią didelę laisvę. Mes net nesvajojoje kažkur keliauti, nes to padaryti negalėjome. O jie savo svajones gali įgyvendinti. Dažnas šeimoje dar girdi sakant: „Prie ruso tai buvo gerai…“.  Prieš rusus neturiu nieko prieš – jie tokie pat žmonės kaip mes. Bet aš vaikams pasakoju, kaip buvo prie sovietų,– kalbėjo Vera.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.