Germaniškis turi muziejų

2018-03-09 | Kategorija: Tema

Daugiafunkciame centre muziejus laukia lankytojų. Muziejaus įkūrėja kultūros darbuotoja Zita Beliakienė Germaniškio krašto istoriją „užaugino“ ant genealoginio medžio. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Germaniškio daugiafunkcis centras bus germaniškiečių užimtumo, turistų traukos centras. Kiekvienas besidomintis Germaniškio kaimo istorija teorinę ir vaizdinę informaciją ras čia pat, ką tik įsikūrusiame muziejuje.

Viltys

„Biržiečių žodis“ prieš dešimtmetį savo skaitytojams pasakojo apie germaniškietės kultūros darbuotojos Zitos Beliakienės pomėgį. Zita ėmėsi rinkti ir kaupti savo gimtojo krašto istoriją. Pradėjo nuo savo prosenelių, senelių, tėvų, uošvių palikimo – maldynų, knygų, buities rakandų, darbo įrankių, drobių, nėrinių, šeimų nuotraukų albumų.

Zita Beliakienė turėjo du pomėgius: rinko senovinius eksponatus ir kūrė muziką. Ir šiemet jos viltys išsipildė. Muziejus atidarytas, dainų rinkinys meno mėgėjų kolektyvams „Svajonių viltis“ išleistas. Rinkinyje – devynios Zitos Juozeliūnaitės-Beliakienės dainos pagal kraštiečio Alfredo Naktinio ir jo sesers Katrinos Naktinytės eiles. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Susibūrė jos pagalbininkų ratelis. Užrašinėjo senolių prisiminimus. Senoviniai eksponatai Zitos namuose ir klėtelėje nebetilpo, veržėsi pro duris į lauką. Zita turėjo viltį: kažkada jie sau ras saugią, erdvią pastogę. Žmonėms bus įdomūs.

Germaniškio daugiafunkcio centro direktorius Gediminas Janeliūnas, gausus būrys bendraminčių – germaniškiečių, biržiečių verslininkų, ūkininkų, mokytojų, muziejininkų, padėjo pildytis senai Zitos svajonei. Praėjusį mėnesį muziejus iškilmingai atidarytas.

Salėse

Šiuo metu lankytojų laukia trys salės. Ir kviečia per Germaniškio krašto istoriją keliauti saulės ratu. Kiekvienas eksponatas alsuoja savais prisiminimais ir priminimais. Sugrąžina į kelių šimtų metų senumo istoriją. Germaniškis (Armaniškis) pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1604 metais. Tai primena genealoginis medis su įvairiais dokumentais, nuotraukomis. Muziejuje atskiras kampelis šiandienai. Nuotraukos, pasakoja Zita, bus atnaujinamos. Muziejuje gyva Lietuvos šimtmečio atkūrimo dvasia.

Pirmoje salėje daug erdvės, spalvų ir nuotaikų. Tartum atsidūrei lauke. Jau sužaliavusi vazoje berželių puokštė. Stilizuotas bičių avilys su koriu. Prisėdus ant ilgo kaimiško suolo prisiminimais brendi vis tolyn, gilyn į praeitį… Gali ir pasikalbėti, padiskutuoti. Arba padainuoti kartu su pačia muziejaus įkvėpėja, dviejų ansamblių vadove Zita Beliakiene. Šiais metais išleista Zitos Beliakienės ir Alfredo Naktinio knyga, dainos  meno mėgėjų kolektyvams „Svajonių viltis“.

Labai pavargai? Muziejuje kaip namuose leidžiama ir kojas ištiesti ant lovos. 1862 metų kraičių skrynion sugulę ne tik germaniškiečių, bet ir suostiečių, straugaliečių austos ir siuvinėtos lovatiesės, rankšluosčiai, staltiesės.

Eksponatai. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Antra salė varto vietos mokyklos laikų istorijos puslapius nuo 1927 metų. Mokyklinės priemonės, įvairios knygos, provizoriaus Leopoldo Malco giesmynas, testamentai… Kampelis garsiems Germaniškio kaimo muzikantams bei jų muzikos instrumentams. Įspūdingiausias iš jų Albino Bertulio būgnas.  Ir tremties metraštininko germaniškiečio fotografo Edvino Vaitaičio fotoaparatas su visa laboratorijos įranga, parsivežta iš Sibiro.

Trečioje salėje įvairiausių senovinių žemės ūkio padargų, statybos įrankių salelė. Grąžtai, pjūklai, obliai. Su tais įrankiais Germaniškyje pastatyta daug namų. Šių įrankių buvę šeimininkai – Zitos prosenelis Andrius Bernis, senelis Juozapas Juozeliūnas…

Ašaros

– Šitai vazai 300 metų. Kai mano motinėlė buvo jauna, ją nusipirko iš šimtametės germaniškietės Sadzevičiūtės. Vaza buvo Sadzevičiūtės motinos. Vaza molinė. Ir visada, kada tik ją nuprausiu šiltu vandeniu, ji apsiverkia. Rieda tikros ašaros, gal kur nors įskilusi.., – pasakoja Zita Beliakienė.

Vazoje – Širvėnos ežero meldai. Zita numačiusi iš šių meldų su moksleiviais daryti birbynes. Kelios veikiančios siuvimo mašinos. Jos gaus darbo.

– Labai dėkinga visiems savo pagalbininkams. Neatsisakė niekas, kieno tik pagalbos prašiau. Žmonės iš namų nešė įvairius savo eksponatus, siūlė nuotraukas, dokumentus. Ne viskas sutilpo. Plėsimės. Laukia didžiulis darbas. Eksponatus reikės inventorizuoti, – ateities planais dalijasi Zita.

A.a. Aivaro Paulo paskutinis darbas – bičių avilys artimųjų dovana muziejui. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Ir nubraukia ašarą. Bendruomenė neseniai atsisveikino su kaimo šviesuoliu, liaudies muzikantu, garsiu Aukštaitijos krašto armonikininku Andriejumi  Ambraziūnu. Staiga visiems labai netikėtai Andriejus iškeliavo į Amžinybę. Muziejuje liko labai daug Andriejaus širdies ir rankų šilumos. Jis sustatė lovą, prisuko medžio ripkas nuotraukoms prie sienos. Andriejus prisikabino priekabėlę prie automobilio ir į muziejų atgabeno irgi netikėtai mirusio puikaus kaimyno Aivaro Paulo kurtą stilizuotą kubiliuką, bičių avilį. Aivaras svajojo pasipuošti juo savo sodybą. Jo sūnus padovanojo muziejui. Muziejui labai tinka.

Ateitis

– Prisimenate, jau senokai važinėjome į Latvijos miestelį Vecumniekus, į molio keramikos užsiėmimus. Jau tada centro direktoriui Gediminui Janeliūnui siūliau įkurti keramikos užsiėmimus mokykloje. Degimo krosnelę jau įsigijome. Rankdarbiai gimė su daug įdomių idėjų turinčiais ir pasiūlančiais latviais jau pernai, kai bendromis pastangomis puošėme salę Vasario 16-ajai. Daugiafunkciame centre bendradarbiaujant su kaimynais latviais organizavome germaniškiečių Verutos ir Gintaro paveikslų, germaniškiečių ir Suosto gyventojų parodą. Tęsiant draugystę su kaimynais latviais pernai žiemą vyko edukacinis užsiėmimas Skaistkalnėje. Daugiafunkcio direktorius Gediminas šiuo metu siūlo klasę, kurioje būtų vykdomos įvairios veiklos. Gal tai būtų kaip muzikos padalinys? Pasak direktoriaus, keramika žada užsiimti sporto treneris Gintaras Kavoliūnas, rankdarbiais – mokytoja Kristina Vėjelienė, – pasakoja Zita Beliakienė.

300 metų vaza, kaip tikina Zita Beliakienė, nuplauta šiltu vandeniu kiekvieną kartą apsiverkia. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Zita tikina: muziejaus eksponatus naudos įvairiuose renginiuose – per valstybines, kalendorines šventes, minint kaimo sukaktis ir t. t. Muziejuje organizuos muzikines, menines edukacines veiklas vaikams, suaugusiems. Visi turės galimybę ne tik susipažinti su veiklomis, bet ir juose dalyvauti. Veiklų daug: smulkioji tautosaka, muzikavimas, liaudies dainos, sutartinės, vaidinimų statymas, rankdarbiai, suvenyrų siuvimas, siuvinėjimas, keramikos darbų gamyba ir t. t.

Apsilankiusiems turistams bus proga įsigyti vietos gyventojų ar pačių pasigamintų suvenyrų. Bus įgyvendinamos ir siūlomos tarpusavio bendradarbiavimą, draugystės su latviais skatinančios idėjos. Kiekvienas turi ir turės galimybę rodyti iniciatyvą, rasti bendraminčių ar veikti savarankiškai. Kaupiant ir saugant Germaniškio kaimo tautinį paveldą plėtojamos tradicijos ir puoselėjama etnokultūra per kurią ugdomos ir bendruomenės iniciatyvos. Vyks akcijos, renginiai, bus užmezgami ryšiai su įvairiais meno kolektyvais, įžymiais žmonėmis. Planuojami ir plenerai, darbų ekspozicijos.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.