Poetiškas varnos lizdas

2018-03-06 | Kategorija: Susitikimai

„Provincijos varnos lizde

Sutelpa dienos visokios:

Su trupiniu meilės,

Su šapeliu skausmo,

Su želiančiom samanom

Ir ilgesiu jausmo, 

Kurio nežinai dar.“

Liuda Prunskienė

Knygos sutiktuvės skaitymo entuziastams – visada malonus dalykas. O ypač pirmosios knygos. 

Kovo 3 dienos popietę bibliotekos salėje rinkosi poezijos ir, tikėtina, varnų mylėtojai. „Provincijos varnos lizde“ – toks yra pirmosios bibliotekininkės Liudos Prunskienė poezijos knygos pavadinimas. 

Rašanti nuo paauglystės iš Gulbinų kaimo kilusi ir viešojoje bibliotekoje dirbanti L. Prunskienė, kaip sakė pati, knygos pristatymo dieną jaučiasi švenčianti it gražų jubiliejų, kai patys brangiausi žmonės yra kartu.  

Ir išties renginio dieną varnos lizdas tapo susibūrimo vieta: knygos autorę sveikino giminaičiai, klasiokai, artimieji, šeima, bendradarbiai. Savo apsilankymu knygos pristatyme autorę pagerbė sveikinimo žodį taręs ir atminimo dovaną įteikęs Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas; simboliškai autorę prieš renginį pasveikino ir vicemerė Irutė Varzienė, negalėjusi dalyvauti knygos sutiktuvėse. 

Šie ir kiti sveikintojai – bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė ir buvęs direktorius Juozas Enskaitis, Biržų literatų klubas „Versmė“, Gulbinų etnografinis ansamblis, dainininkė Justina Motiejūnaitė ir jos mama, bibliotekininkė Dalia Motiejūnienė, dainavusios kartu – varnos lizdą pripildė šilumos ir nuoširdumo. 

Knygos „Provincijos varnos lizde“ tiražas nėra labai didelis. Autorė L. Prunskienė sako dovanosianti knygą tiems, kurie ją ir jos kūrybą išties supranta, ir kuriems jos knygos išties reikia. 

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.