Lietuvos istorijos žinias demonstravo ir užsienietės

2018-03-06 | Kategorija: Krašto naujienos

Konkurso dalyviai. Editos Mikelionienės nuotr.

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija ketvirtą kartą pakvietė į nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“. Šiais metais užduotis atliko trylika biržiečių. Lietuvos istorijos žinias puikiai pademonstravo ir savanorės iš Portugalijos bei Ispanijos.

Šių metų konkursas skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui. Pirmasis etapas vyko vasario 28 dieną, o antrasis vyks kovo 10 dieną Seime. Jame dalyvauti kviečiami pirmojo etapo nugalėtojai.

Į konkursą Pilies arsenale atvyko trylika biržiečių. Juos pasveikino rajono meras Valdemaras Valkiūnas. Konkurse meras nedalyvavo motyvuodamas laiko stoka. Tačiau užduotis pasiėmė į namus ir žadėjo savo žinias pasitikrinti po darbų.

Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Biržų skyriaus pirmininkė, šio konkurso koordinatorė Virginija Kalninienė išdalino užduotis ir paskelbė konkurso pradžią. Atsakyti į 40 klausimų konkurso dalyviams teko per akademinę valandą – 45 minutes.

Konkurso koordinatorė Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Biržų skyriaus pirmininkė Virginija Kalninienė paskelbė konkurso pradžią. Editos Mikelionienės nuotr.

Klausimų buvo įvairių. Mokytoja V. Kalninienė sakė, jog užduotis įkandamos. Pavyzdžiui, konkurso dalyviams reikėjo atsakyti į tokius klausimus: „Bene ilgiausiai Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu buvęs valdovas, Žygimanto Augusto sūnėnas. Jis mėgo groti klavesinu, domėjosi alchemija ir kurį laiką buvo dar ir Švedijos karaliumi“. Arba: „Žemaičių vyskupas sufraganas, nuo 1897 m. Seinų vyskupas, literatas ir matematikas, Šventojo Rašto į lietuvių kalbą vertėjas. Jo pavarde pavadintas krateris Merkurijuje“. Taip pat reikėjo atsakyti, kuriame renginyje pirmą kartą buvo sugiedota Tautiškoji giesmė arba kaip vadinosi laikraštis, kuriame pirmą kartą buvo išspausdintas Lietuvos nepriklausomybės aktas.

Pirmąją vietą konkurse laimėjo ir į antrąjį etapą Seime vyks muziejininkė Vita Sutkevičienė. Tris antrąsias vietas iškovojo buvusi istorijos mokytoja Danutė Balčiūnienė, muziejininkė Lina Kuncytė ir Kęstutis Rundėnas. Dvi trečiąsias vietas laimėjo savanorė iš Portugalijos Rita Mendes ir muziejininkė Dovilė Bekerienė.

Mokytoja V. Kalninienė dėkojo nuolatinei konkurso rėmėjai „Biržų arbatinės“ savininkei Irenai Korsakienei, taip pat Biržų rajono savivaldybei.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.