Avangardo legenda Jonas Mekas – Bergamo kino festivalyje

2018-03-06 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Sėlos“ muziejaus fondų nuotr.

36-ajame tarptautiniame kino festivalyje Bergamo Film Meeting Jonui Mekui skirta speciali programos dalis – „Incontri: Cinema e Arte Contemporanea“ (liet. „Susitikimai: kinas ir šiuolaikinis menas“).

Festivalio Bergamo Film Meeting žiūrovai turės progą aplankyti visame pasaulyje žinomo legendinio korifėjo Jono Meko asmeninę parodą ir gėrėtis filmų retrospektyva. Kovo 9 d. 18.30 val. Pallazo Della Ragione bus atidaryta paroda Jonas Mekas – Personale, kuruojama Stefano Raimondi e Claudia Santeroni. Kovo 10 d., 15.30 val. festivalio žiūrovų laukia susitikimas su Jono Meko sūnumi Sebastianu Meku ir J. Meko siųsto video pranešimo peržiūra.

Parodoje Jonas Mekas – Personale erdvė transformuota dėka viena šalia kitos komponuojamų skirtingų medijų. Kai kurie žinomiausi menininko filmai rodomi kartu su vaizdiniais ir nuotraukomis, taip kuriant kinematografišką erdvę.

Paroda, kurios metu bus primą kartą atvertos Palazzo della Ragione erdvės, ne tik reaguoja į šį istorinį pastatą, bet ir siekia atskleisti Jono Meko asmeninės raiškos kompleksiškumą, universalų menininką su jo eklektiškais interesais.

Parodoje bus galima aptikti serijos In An Instant It All Came Back to Me video darbus, Birth of a Nation nuotraukas iš jo garsaus 1997-ųjų metų filmo tuo pačiu pavadinimu, 21 nuotraukos seriją To New York with Love, skirtą pagrindinei J. Meko meno scenai – Niujorkui. Parodai sukurtas garso takelis Jonui Mekui bendradarbiaujant su Dalius Naujo, taip pat įkurta sala, skirta J. Meko publikacijoms, kurias vartydami lankytojai galės pažinti šią visapusišką ir išskirtinę asmenybę.

Jonas Mekas – lietuvių-amerikiečių režisierius, poetas, dailininkas ir kuratorius, laikomas amerikietiško avangardo kino krikštatėviu, itin vertinamas italų avangardinio kino ir kultūros mylėtojų ir tyrėjų bei įvardijamas video-blogo pionieriumi. Jonas Mekas šiuo metu gyvena ir dirba Niujorke.

Paroda Jonas Mekas – Personale veiks kovo 10 d.– balandžio 15 d .11.00-19.00 val.

Parodos partneris ir globėjas Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.